JAVNI POZIV ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH UMETNIC_KOV MLAJŠE GENERACIJE

JAVNI POZIV ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH UMETNIC_KOV MLAJŠE GENERACIJE

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH UMETNIC_KOV MLAJŠE GENERACIJE

S pomočjo Mestne občine Velenje, Festivala Velenje – Galerije Velenje in Občine Braslovče, k sodelovanju na našem prvem pozivu za promocijo lokalne in nacionalne umetniške produkcije vabimo vse slovenske umetnice_ke!

Namen poziva je podpora mlajših ustvarjalk_cev – tokrat s poudarkom na širšem področju Šaleške regije.

OKVIR POZIVA

Skupno bo izbranih največ osem (8) umetnic_kov; štiri_je (4) iz širše Šaleške regije ter štiri_je (4) iz preostale Slovenije. Z vsako_im avtorico_jem bo izvedeno fotografiranje in snemanje krajšega predstavitvenega videa o njeni_govi umetniški produkciji.

Vsi videi bodo na koncu predstavljeni na prvem slovenskem portalu za umetnice_ke ter v sklopu zaključnega dogodka v Galeriji Velenje in drugih lokacijah po Sloveniji predvidoma v septembru 2020 (ti dogodki bodo napovedani naknadno). Prav tako bodo vse vsebine deljene in promovirane preko družbenih omrežij in ostalih kanalov organizatorjev.

Na tej povezavi si lahko ogledate do sedaj posnete predstavitvene videe, ki so bili v letu 2019 narejeni v sklopu projekta Artopolis: Mesto umetnosti.

NAVODILA ZA SODELOVANJE

Na razpisu lahko sodelujejo umetnice_ki, starejše_i od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Vsak_a posameznica_k lahko odda največ eno (1) prijavo za razpis. V primeru več prijav s strani enake osebe, bomo upoštevali prvo prispelo prijavo.

Razpis se zaključi 15. 7. 2020 ob 23:59. Vse, ki bodo do tega datuma oddale_i popolno prijavo, bomo o izboru obvestili najkasneje 14 dni od konca razpisa preko e-pošte. Snemanja vsebin bodo potekala od dne objave rezultatov razpisa do konca druge polovice septembra oz. najkasneje 10 dni pred otvoritvenim dogodkom.

OSEBNI PODATKI

Glavni medij, v katerem ustvarjaš:

DELA

Po kliku na gumb "Pošlji", lahko oddaja obrazca zaradi nalaganja velikih datotek nekaj časa trajati. Da bo tvoja oddaja uspešna, počakaj dokler obrazec ne potrdi oddaje.