Splošni pogoji uporabe spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Artopolis.si in vseh njegovih podstrani (v nadaljevanju tudi Artopolis).

2. Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalke_ce in / ali uporabnice_ke spletne strani Artopolis, vseh podstrani spletne strani Artopolis in vseh povezanih strani.

3. Spletišče artopolis.si je dostopno na svetovnem spletu na www.artopolis.si in www.artopolis.si ter vseh drugih podstrani v obliki ime-podstrani.artopolis.si.

4. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih in ostalih navodilih in pravilnikih spletišča Artopolis.si, imajo naslednji pomen:

a. Sistem Artopolis je celosten skupek avtorskih pravic in zbirke pogodb o neizključnem prenosu avtorskih pravic objavljenih umetniških del in njihovih digitalnih fotografskih upodobitev ter avtorskih pravic in izvorne kode Artopolisa in vseh pripadajočih modulov, vizualnih vmesnikov, celostne grafične podobe, podpornega programja, podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega Artopolisa in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega Artopolisa.

b. Artopolis je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto funkcij in vsebin, ki so potrebne, da se izvedejo vse opravila, ki so vezana na tip Uporabniškega računa Uporabnice_ka.

c. Uporabniški račun je del Sistema Artopolis, ki glede na tip, status in obliko računa pomeni zaključeno celoto dovoljenj, ki so potrebna zato, da se v skladu s Splošnimi pogoji Artopolisa lahko uporablja vse funkcije Sistema Artopolis, glede na obliko uporabniškega računa.

5. Tipi uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

a. Ljubitelj oz. Ljubiteljica oz. Ljubitelj_ica umetnosti,

b. Umetnik oz. Umetnica oz. Umetnica_k,

c. Zbiratelj oz. Zbirateljica oz. Zbiratelj_ica in

č. Administrator oz. Administratorica oz. Administrator_ica.

6. Statusi računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

a. Nepreverjen oz. Nepreverjena oz. Nepreverjen_a,

b. Preverjen oz. Preverjena oz. Preverjen_a,

c. Zamrznjen oz. Zamrznjena oz. Zamrznjen_a,

č. Blokiran oz. Blokirana oz. Blokiran_a in

d. Deaktiviran oz. Deaktivirana oz. Deaktiviran_a.

7. Obliki uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, in ki izražata posedovanje oz. neposedovanje uporabniške licence za napredno uporabo Sistema Artopolis, sta:

a. Premium račun in

b. Navaden račun.

8. Uporabnica_k je fizična oseba, ki se na Artopolisu identificira z e-poštnim naslovom, ki hkrati služi kot uporabniško ime, geslom in drugimi, v Splošnih pogojih in glede na Tip računa predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja s Splošnimi pogoji in jih sprejema ter uporablja Artopolis Artopolis v poslovne in/ali izobraževalne namene iz naslova lastne dejavnosti.

9. Delo je vsak digitalni zapis v podatkovni bazi Sistema Artopolis, ki je na Artopolisu klasificiran z vsemi, v Splošnih pogojih predpisanimi identifikacijskimi sredstvi.

10. Funkcija prodaje in nakupa je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili in aktualno zakonodajo izvajajo transakcije med Uporabnicami_ki Artopolisa.

11. Program Tržni analitik je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

12. Program Samodejni kritik je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

13. Aplikacija Artopolis je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

14. Administrator upravljavca je Uporabnica_k, ki lahko v imenu upravljavca vzdržuje in ureja vse zadeve v zvezi z delovanjem Sistema Artopolis in izvaja podporo uporabnicam_kom Artopolisa.

15. Podpora uporabnicam_kom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabnicami_ki in upravljavcem Sistema Artopolis.

II. OBISKOVALKA_EC IN UPORABNICA_K

1. Obiskovalka_ec spletnega Artopolisa je vsaka oseba, ki obišče spletišče Artopolis, ki ni nujno registrirana kot uporabnica_k spletnega Artopolisa. Uporabnica_k spletnega Artopolisa je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču Artopolis in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

III. SPECIFIČNA PRAVILA IN NAVODILA POSAMIČNIH STORITEV

1. Dodatna pravila in navodila v povezavi s specifičnimi storitvami in splošni pravilnik uporabe spletišča Artopolis.si so navedeni na straneh spletišča Artopolis.si pri posameznih storitvah ter v zavihku Pogoji uporabe. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalka_ec oz. uporabnica_k sprejema tudi ta specifična pravila in navodila.

IV. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV

1. Z uporabo spletišča Artopolis obiskovalka_ec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen_a in se z njimi strinja.

V. NEPRIMERNA VSEBINA ZA MLADOLETNE OSEBE

1. Spletišče Artopolis.si med drugim omogoča nalaganje vsebine, ki ni primerna za mladoletne osebe. Predstavljeno je veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekatere osebe obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbnikce_ki mladoletnih otrok so samostojno odgovorne_i do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču Artopolis.

VI. OBVEZNA UPORABA DOLOČENIH PROGRAMSKIH VMESNIKOV

1. Spletišče Artopolis.si za svoje delovanje uporablja Javascript, ki ge je za uporabo Artopolisa potrebno vključiti. To je samodejno že vključeno v večini brskalnikov, v nasprotnem primeru oz. v primeru, da bi delovanje Javascripta izklopili, uporaba Artopolisa ni mogoča.

VII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

1. Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve pogojev preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu so spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji samodejno obvezujoči za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Pravilnik za uporabnice_ke spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta pravilnik ureja splošne pogoje in navodila uporabe spletišča Artopolis.si za uporabnice_ke spletišča.

2. Namen tega pravilnika je vzpostaviti temeljna načela, ki so obvezujoča za vse uporabnice_ke Artopolisa, z namenom zagotoviti spoštljivo, profesionalno in enakopravno okolje za vse uporabnice_ke spletišča Artopolis.si.

II. NAVAJANJE OSEBNIH PODATKOV

1. Vse_i uprabnice_ki, ki na spletišču Artopolis.si ustvarijo račun in profil se zavezujejo, da bodo vse svoje osebne podatke navajali točno in jamčijo za resničnost vseh navedenih podatkov na način:

a. Navajanje Imena in Priimka, ki se med drugimi uporablja kot javen podatek na Artopolisu, ne sme vsebovati drugih vsebin, kot so nadimki, psevdonimi ali druge besede, ki niso del osebnega imena uporabnice_ka.

b. Navajanje lažnih ali nepravilnih naslovov je prepovedano. Vsi podatki o naslovu uporabnice_ka so namenjeni nemotenem delovanju avtomatiziranega sistema prodaje in promocije, predvsem izračunom poštnine in komunikacijo upravljavca in/ali lastnika Artopolisa s pogodbenimi kurirskimi službami in dostavljavci ter vzpostavitvijo dogovorov in dovoljenj za uporabo in promocijo avtorskih del uporabnic_kov s strani upravljavca in/ali lastnika Artopolisa.

Primer spornega dejanja:

Uporabnica_k z imenom Nika Hram pri vpisu svojega osebnega imena vpiše Nika Nikica Hram.

2. V primeru, da bi želeli spletišče Artopolis uporabljati pod svojim umetniškim psevdonimom ali imenom umetniške znamke, je za to mogoče nastaviti v Nastavitvah računa v zavihku Osnovne nastavitve.

3. To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja resničnosti naših uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.

III. AVTORSKE PRAVICE IN NALAGANJE AVTORSKIH DEL

1. Spletišče Artopolis.si vsem uporabnicam_kom nudi brezplačno orodje za izdelavo spletnega portfolija, promocijo in prodajo lastnih umetniških del.

2. Izključno prepovedano je nalaganje tujih avtorskih del, pri čemer je pomembno razlikovanje med avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja samega umetniškega dela in avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja fotografije ali digitalno ustvarjene slike umetniškega dela.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Umetnice_ke, ki na Artopolis naložijo katerokoli avtorsko delo, z izrecno privolitvijo potrdijo, da so avtorice_ji tako fotografske oz. digitalno ustvarjene oz. druge oblike upodobitve samega dela, kot tudi avtorice_ji dela samega, in si tako lastijo vse potrebne materialne avtorske pravice umetniškega dela.

Primer spornega dejanja:

Avtor_ica naloži delo, ki ga je sam_a ustvarila, s čimer je lastnica_k vseh materialnih avtorskih pravic nad delom, vendar prosi tretjo osebo (fotogarf_inja), da ustvari fotografsko upodobitev dela. V primeru, da avtor_ica in fotogarf_inja nimata urejenega medsebojenga dogovora, da lahko avtorica samovoljno uporablja fotografske upodobitve ter s tem namenom nimata urejenega nobenega dogovora o prenosu potrebnih avtorskih pravic, je nalaganje takšnih vsebin na Artopolis s strani avtorice_ja izrecno prepovedano.

5. To pravilo je vzpostavljeno z namenom spoštovanja avtorskih pravic in avtorskega dela vseh umetnic_kov in predvsem ostalih poklicev, ki pri umetniškem procesu idejno in/ali konkretno sodelujejo. Cilj je transparentno in enakopravno razumevanje in razpolaganje z avtorskimi pravicami in intelektualno lastnino ter zagotovitev pravičnega medsebojnega sodelovanja vseh posameznic_kov, ki delujejo na kulturnem področju ali so z njim na katerikoli način povezani.

IV. NALAGANJE VSEBIN Z VGRAJENIMI METAPODATKI

1. Spletna stran Artopolis svojim uporabnico_kom omogoča nalaganje slikovnih vsebin, pri čemer uporablja posebne algoritme za odstranjevanje vseh meta podatkov iz takšnih vsebin. Ker zaradi spreminjajoče se narave digitalnih datotečnih oblik za shranjevanje slikovnih vsebin ni vedno mogoče zagotoviti popolne odstranitve vseh metapodatkov, vsem uporabnicam_kom svetujemo, da se pri nalaganju slikovnih vsebin na spletno mesto izogibajo nalaganju vsebin z vgrajenimi metapodatki o lokaciji (EXIF GPS), saj zgolj s tem lahko zagotovijo popolno odstranitev vseh podatkov.

2. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da obiskovalke_ci spletnega mesta prenesejo in izvlečejo vse podatke o lokaciji iz slik na spletnem mestu, za kar upravljavec in/ali lastnik ne moreta odgovarjati.

3. To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja varovanja osebnih podatkov uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.

V. NESPOŠTOVANJE PRAVIL IN NAVODIL

1. V primeru, da se izkaže, da umetnica_k kateregakoli izmed navodil in pravil iz tega pravilnika ni spoštoval_a, bodisi zavestno ali iz malomarnosti oz. nepozornosti, si pridržujemo vse pravice za sankcije računa, opisane v naslednjih členih tega pravilnika in na način, kot določa ta člen pravilnika.

2. Pri vsaki kršitvi bo vzpostavljena komunikacija preko e-pošte, ki jo je uporabnica_k podal pri registraciji računa, kjer bo uporabnici_ku poslano opozorilo za odstranitev spornih vsebin oz. prilagoditev vseh vsebin, ki ne ustrezajo oz. so v nasprotju s tem pravilnikom ali katerimkoli dokumentom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnic_kov in vse ostale medsebojne odnose uporabnic_kov in upravljavca in/ali lastnika Artopolisa.

3. Upravljavec in/ali lastnik v komunikaciji z uporabnice_kom podata časovni okvir, v katerem je potrebno s strani uporabnice_ka zahtevane spremembe izvesti. Izjema so večja neskladja, kjer je bila s strani upravljavca in/ali lastnika Artopolisa ugotovljena nedvoumna zlonamernost do uporavljavca in/ali lastnika Artopolisa, drugih uporabnic_kov Artopolisa oz. zavestna kršitev teh pravil s strani uporabnice_ka. V tem primeru si upravljavec in/ali lastnik Artopolisa pridržujeta pravico, da nemudoma sporne vsebine odstranita oz. spornemu uporabniškemu računu preprečita dostop do Artopolisa brez predhodnega opozorila in upravljavec in/ali lastnik uporabnico_ka obvestita po e-pošti po izvedbi sankcije.

4. Če se uporabnica_k v podanem časovnem okviru ne odzove, si upravljavec in/ali lastnik pridržujeta vse pravice po izvajanju sankcij računa, glede na nivoje spornosti, opredeljene v naslednjih členih.

5. Upravljavec in/ali lastnik Artopolisa si pridržujeta pravico do samovoljne presoje spoštovanja teh pravil in navodil s strani uporabnic_kov spletišča artopolis.si, vendar bo pri vsaki odločitvi vedno podan jasen in utemeljen razlog s strani upravljavca in/ali lastnika Artopolisa.

VI. ZAMRZNITEV PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

1. Za manjša vsebinska in/ali formalna neskladja uporabe spletišča artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 7 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov račun zamrzne.

2. Med manjša vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

a. nepravilna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega računa in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku Artopolisa,

b. malomarno ali površno oblikovan profil, ki negativno vpliva na izkušnjo ostalih uporabnic_kov Artopolisa in/ali krati celostno podobo spletišča Artopolis.si,

c. uporaba in objava neresničnih, lažnih ali morebitno zavajajočih vsebin.

3. Za večja vsebinska in/ali formalna neskladja in pri sumu zlonamernega oz. malomarnega dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 3 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov račun za zamrzne.

4. Med večja vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

a. malomarna ali morebitna zlonamerna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega profila in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku Artopolisa,

b. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti, ki niso nedvoumno povezane z umetniško dejavnostjo (med drugimi objava neumetniških izdelkov, obrtne dejavnosti, masovno produciranih izdelkov za malo in veleprodajo),

c. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z jasno žaljivo ali pornografsko vsebino (upravljavec in/ali lastnik Artopolisa si pridržujeta pravico do lastne presoje nad takšno vsebino, saj umetniško področje nedvoumno vključuje večji spekter izraznih zmožnosti, ki niso nujno zlonamerne ali žaljive zgolj s tema namenoma, temveč prikazujejo in opisujejo širše družbene in ostale kontekste, ki se lahko določenim osebam zdijo sporne).

5. Zamrznitev računa pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh Artopolisa in uporabnici_ku onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki in to za nedoločen čas oz. najdlje, kot določa ta pravilnik.

6. Če uporabnica_k v obdobju zamrznitve računa sporne vsebina in ostala neskladja uredi, se njen_gov račun odmrzne, s čimer ponovno dostopa do polne funkcionalnosti spletišča Artopolis.si.

7. V primeru, da katerekoli ugotovljene napake, neskladja ali druga sporna dejanja in/ali vsebine tudi po 30 dneh od prejema opozorila niso odpravljene s strani uporabnice_ka, se njen_gov račun za nedoločen čas blokira.

VII. BLOKADA PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

1. Za nedvoumno ugotovljena zlonamerna oz. malomarna dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si ter dolgoročno obstoječa neskladja, se štejejo zlasti:

a. omogočanje dostopa do uporabniškega računa na Artopolisu tretjim osebam,

b. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugi_emu uporabnici_ku,

c. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov,

č. uporaba javnih podatkov Artopolisa za namene oglaševanja po elektronski pošti in/ali pošiljanja verižne komunikacije,

d. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnic_kov Artopolisa in

e. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov.

2. Če je pri pregledu Artopolisa ugotovljeno katerikoli od zgornjih dejanj, se uporabničin_kov račun nemudoma in za nedoločen čas blokira.

3. Blokada računa pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil za nedoločen čas odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh Artopolisa in uporabnici_ku popolnoma onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki. V temu primeru se uporabniški račun in e-pošta obdelujeta za nedoločen čas v anonimizirani obliki za namen preprečevanja nadaljnjih zlonamernih oz. malomarnih dejanj uporabnice_ka in hranita v registru zlonamernih uporabnic_kov.

VIII. NAMERNA FINANČNA ALI PREDMETNA ŠKODA

1. Za napake, neskladja in ostale nepravilnosti, ki so ugotovljene v kateremkoli delu postopka prodaje umetniškega dela avtorice_ja ali katerekoli druge tržne storitve, ki jo Artopolis Artopolis omogoča za svoje uporabnice_ke, in ki nastanejo zaradi zavestno ali iz malomarnosti, zlasti pa:

a. napačno vneseni osebni podatki in podatki, potrebni za izvedbo storitev, ki jih ponuja Artopolis Artopolis,

b. zavestna, zlonamerna ali malomarna uporaba tujih avtorskih del v sklopu storitve Avtomatične promocije, ki jo ponuja Artopolis Artopolis,

c. nedvoumna zlonamerna dejanja in dejanja iz malomarnosti, pri katerih je vključena uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si in

č. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si,

bosta upravljavec in/ali lastnik Artopolisa takšna dejanja prijavila pristojnim organom in izterjala odškodnino za nastalo škodo.

2. Uporabnice_ki so za vsa svoja dejanja, ki niso v skladu z zakonom in v določenih primerih tudi tem pravilnikom kazensko odgovorne_i, vsa kazniva dejanja na spletišču Artopolis.si bodo obravnavana v najstrožji meri in do zmožnosti zakona kazensko preganjana s strani upravljavca in/ali lastnika Artopolisa.

IX. SKLEPNO

1. Upravljavec spletne strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnic_kov spletne strani Artopolis. Podatke, ki jih bo zbral bo uporabljal izključno za namen, za katere so bili posredovani s strani uporabnic_kov spletnega mesta. Zbranih podatkov ne bo razkril tretjim osebam razen če zakon ne določa drugače. Storjeno bo vse kar je v moči upravljavca, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov lahko pošljete na naš e-poštni naslov.

X. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega pravilnike prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Splošni pogoji poslovanja spletišča Artopolis.si

I. UPRAVJAVEC SPLETIŠČA

Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče
Skrajšano: Zavod Artopolis
Male Braslovče 10B
3314 Braslovče

Matična številka: 8624852000
Davčna številka: 10961178
Zavezanec za DDV: NE

Telefonska številka: +386 (0) 69 916 219
E- poštni naslov: info@artopolis.si

II. SPLOŠNI DEL

II.a Splošna določila

1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) Zavod Artopolis (v nadaljevanju Artopolis) so sestavni pogodb med Artopolisom in kupke_ci umetniških del, ki so dostopni na spletišču Artopolisa (v nadaljevanju tudi: stranke).

2. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošničin_kov (ZVPot), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Artopolisa, pravice in obveznosti kupke_ca in spletišča, ter urejajo odnos med Artopolisom in kupko_cem.

4. Definicije pojmov:

a. Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju z Artopolisom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

b. Potrošnica_k je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Artopolisa za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

c. Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Artopolis ponudi stranki.

d. Prodajna pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Artopolisom in stranko glede nakupa umetniškega dela. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

e. Predmet pogodbe je umetniško blago iz prodajnega kataloga na spletišču Artopolis.

5. Dan obvestitve stranke šteje datum, ko Artopolis odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju (t. i. oddajna teorija).

6. Artopolis posreduje strankam preko elektronske pošte, ki ga navedejo ob registraciji, vsa obvestila, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije.

7. Artopolis se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudil:

a. podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka),

b. kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),

c. informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),

d. informacije o dobavljivosti izdelkov,

e. dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),

f. nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,

g. plačilne in dobavne metode,

h. obdobje veljavnosti ponudbe,

i. pogoje in roke za odstop od pogodbe,

j. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in

k. podatke o pritožbenem postopku.

8. Artopolis se zavezuje, da vsebina pogodbe in splošni pogoji poslovanja ne vključujejo pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnice_ka, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

II.a Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Artopolisom in stranko.

2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če Artopolis s tem soglaša v pisni izjavi potrjeni s strani direktorja Zavoda Artopolis.

3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Artopolisom. Z elektronskim podpisom pogodbe stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Artopolisa. Sprejem predmetnih splošnih pogojev poslovanja v celoti je predpogoj za poslovno sodelovanje med Uporabnico_kom in Zavodom Artopolis.

4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

5. Predmetni splošni pogoji so vselej dostopni na spletni povezavi: https://www.artopolis.si/pravilniki.

6. S posredovanjem strankine ponudbe se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnice_ka le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe. Potrošnica_k ima vsebino splošnih pogojev poslovanja vselej na razpolago na spletni strani Artopolisa v razumljivi in jasni obliki ter je o njih izrecno obveščen preko pojavnega okna pri vsakršnem obisku katerekoli strani ali podstrani spletne strani Artopolis, dokler ne izjavi, da se z njimi strinja. Če se s temi pogoji ne strinja, je zaradi pojavnega okna uporaba spletne strani Artopolis za potrošnice_ka onemogočena.

II.b Spremembe splošnih pogojev poslovanja

1. Artopolis se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani https://www.artopolis.si/pravilniki z datumom uveljavitve spremembe.

2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

3. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

4. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://www.artopolis.si/pravilniki oz. s prejemom obvestila o spremembi. Če posameznik po prejemu obvestila o spremembi ne sporoči odstopa od pogodbe se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

5. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih (t.i. salvatorična klavzula), pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

II.c Splošne določbe

1. Artopolis zbira nekatere osebne podatke strank. Način obdelave, vrste podatkov, obdobje hrambe in ostale zahtevane informacije s področja varstva osebnih podatkov ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Artopolisa https://www.artopolis.si/pravilniki#politika-zasebnosti.

2. Artopolis se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne prodaje. V opisih izdelkov v spletni trgovini Artopolis lahko pride do morebitnih odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Artopolisa. Artopolis pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

3. Artopolis si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki.

II.č Cene

1. Cene, prikazane na spletišču Artopolis, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Artopolis pošlje stranki potrditveno e-sporočilo glede sprejema ponudbe. Posameznik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo.

3. Pogodba med Artopolisom in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku Artopolisa. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo skladno s Politiko zasebnosti spletišča Artopolis.

4. V primeru dostave izdelkov je embalaža vključena v ceno izdelka, razen če naročilo vsebuje izdelek oz. več izdelkov, ki ga oz. jih je potrebno odpremiti v transportnem zabojniku, kjer se cena embalaže dodatno zaračuna po takrat veljavnem ceniku.

5. Stranke se lahko seznanijo s Cenikom osnovnih in dodatnih storitev na spletni strani Artopolisa https://www.artopolis.si/pravilniki#cenik-storitev.

II.d Načini plačila

1. Artopolis omogoča plačilo za umetniška dela na sledeča načina:

a. plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Zavoda Artopolis;

b. plačilo po povzetju preko Pošte Slovenije za nakupe v skupni vrednosti največ 100,00 EUR nevključujoče poštnine in ostalih morebitnih stroškov procesiranja naročila;

c. plačilo s kreditno in/ali debitno kartico preko ponudnika plačilnih storitev Stripe;

č. plačilo s Paypal računom oz. drugimi plačilnimi sredstvi, ki jih ponudnik omogoča, preko ponudnika plačilnih storitev Paypal ali

d. plačilo s kriptovalutami, ki jih ponudnik omogoča, preko ponudnika plačilnih storitev Coinbase.

2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Artopolis uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

II.e Izdaja računov

1. Artopolis pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na aktualni e-poštni naslov, ki ga je stranka navedla ob registraciji računa oz. posodobila tekom uporabe računa na spletni strani Artopolisa.

2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

II.f Razmerje med Artopolisom in avtorjem dela

1. Kupke_ci na spletišču Artopolis so lahko le registrirani Uporabnice_ki skladno s Splošnimi pogoji uporabe spletišča Artopolis, ki so Uporabnicam_kom vselej dostopni na naslednji povezavi: https://www.artopolis.si/pravilniki.

2. Registrirani uporabnica_k lahko na spletišče Artopolis naloži avtorsko delo in ga omogoči za prodajo z vnosom obveznih podatkov. Obvezni podatki o delu so določeni dinamično glede na obliko naloženega dela, obvezni podatki Uporabnice_ka pa so definirani v sklopu postopka preverbe uporabniškega računa, ki je pogoj za prodajo na spletišču Artopolis, in vsebujejo:

a. Ime in priimek;

b. Ulico, hišno številko, pošto, poštno številko in državo naslova, na katerem se uporabnica_k nahaja ter izvaja svojo dejavnost oz. kjer se nahajajo dela, ki jih želi ponuditi naprodaj na spletišču Artopolis;

c. E-poštni naslov;

d. Datum rojstva za zagotavljanje polnoletnosti in

e. Kopijo osebnega dokumenta za namen preverbe resničnosti podanih podatkov.

f. V primeru pravne osebe, se vsi zgoraj našteti podatki nanašajo na odgovorno osebo pravne osebe, poleg teh pa so obvezni podatki še Naziv in Davčna številka pravne osebe in potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije.

3. S tem ko uporabnica_k spletišča Artopolis pošlje povpraševanje po določenem umetniškem delu bo Artopolis preveril razpoložljivost pri avtorju dela.

4. S tem, ko uporabnica_k potrdi naloži avtorsko delo na spletišče Artopolis in poda ustrezno izjavo, se med Artopolisom in avtorjem dela vzpostavi komisijska pogodba, po kateri si Artopolis v svojem imenu in za račun avtorja prizadeva izvršiti uspešen posel s postavljenimi standardi.

II.g Avtorske pravice na dokumentaciji

1. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Artopolisa tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Artopolis izdal pisno dovoljenje za njihovo uporabo. V primeru, da Artopolis izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Artopolisa. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Artopolis.

2. Če v pogodbi med Artopolisom in stranko ni dogovorjeno drugače, si Artopolis pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

II.h Poslovna skrivnost

1. Pogodbe, sklenjene med Artopolisom in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Artopolis posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Artopolisa ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Artopolisu, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka lahko odškodninsko in kazensko odgovorna.

II.i Omejitev odgovornosti

1. Artopolis si prizadeva zagotoviti pravilne podatke, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena so lahko napačni, saj je vsebina podatkov odvisna od informacij, ki jih zagotovi avtor umetniškega dela. Če bodo Artopolisu napačne informacije znane bo kupke_ca o tem obvestil in mu omogočil odstop od naročila naročenega blaga.

2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Artopolis si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih umetnin, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Registrirani Uporabnice_ki morajo pri fotografiranju upoštevati Splošne pogoje uporabe spletišča Artopolis ter navodila, ki so vselej na voljo na spletni strani Artopolisa https://artopolis.si/podpora/fotografiranje-del.

3. Artopolis si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. Stranka mora pred obiskom spletne strani Artopolisa na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

II.j Pritožbe in reševanje sporov

1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Artopolisom in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedežu Zavoda Artopolis.

2. Skladno z zakonsko ureditvijo Artopolis ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnica_k lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

3. Artopolis, kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnicam_kom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

4. Artopolis spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošničin_kov. Artopolis zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@artopolis.si.

5. Artopolis bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

II.k Registrirana dejavnost

1. Uporabnica_k, ki v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja ustvari račun in izvaja prodajo umetniških del, izključno in v celoti odgovarja za zakonitost svojega poslovanja ter zagotavlja, da je registriran_a skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, zlasti za prodajo blaga.

II.l Odstop Artopolisa od pogodbe

1. Artopolis ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Artopolisu neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

2. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Artopolis pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Artopolis na TRR iz pogodbe stranke vrne morebitne vplačane zneske.

III. SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

III.a Registracija Uporabnice_ka

1. Nakup ali prodaja avtorskega dela sta mogoča le registriranim Uporabnicam_kom skladno s Splošnimi pogoji uporabe spletišča Artopolis.

III.b Postopek oddaje naročila

1. Pri vsakem umetniškem delu, ki je določeno kot delo za prodajo na spletni strani Artopolis, lahko uporabnica_k s klikom izbere možnost “Dodaj v košarico”. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v naročilu, lahko uporabnica_k s klikom na ustrezen gumb »Oddaj naročilo« nadaljuje s postopkom oddaje naročila ali nadaljuje z obiskom spletišča.

2. Če želi uporabnica_k odstraniti določen izdelek ali storitev iz osnutka naročila, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku v razdelku »Naročilo« ali na spletni strani oddaje naročila. Če želi uporabnica_k dodati nove izdelke v naročilo, to stori s klikom na povezavo »Artopolis« in ponovitvijo postopka iz prehodnega odstavka.

3. Po potrditvi naročila z izbranimi izdelki sistem preusmeri Uporabnice_ka na obrazec s podatki o dostavi, kjer sistem predviden obrazec avtomatično zapolni s podatki, ki jih je uporabnica_k vnesel pri registraciji ter morabitnimi ostalimi podatki, ki jih je uporabnica_k izpolnil tekom uporabe Artopolisa. Za izvršitev naročila mora uporabnica_k potrditi avtomatsko vnesena polja ali samostojno ter pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča Uporabnici_ku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabničinem_kovem računu za bodoča naročila za največ 5 posameznih naslovov. Če uporabnica_k ni izpolnil_a osnovnih podatkov svojega računa v razdelku Osebni podatki v Nastavitvah računa, sistem Uporabnice_ka preusmeri na dopolnitev teh podatkov pred izbiro naslova za dostavo naročila.

4. Po potrditvi podatkov za dostavo umetniškega dela sledi razdelek »Plačilo«, kjer uporabnica_k izbere način plačila, kot je navedeno v 3.5. odstavku Splošnega dela teh Splošnih pogojev poslovanja.

5. Pred oddajo naročila ima uporabnica_k možnost pregleda naročila in odpravo morebitnih napak pri vnosu podatkov ali izbiri predmeta pogodbe. Uporabnica_k naročilo potrdi s klikom na gumb »Oddaj naročilo«, s tem ko odda naročilo pa je uporabnica_k uspešno oddal ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe. O uspešni oddaji ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe uporabnica_k prejme tudi potrditveno sporočilo preko e-pošte. Ob oddaji ponudbe se ustvari tudi enolična številka naročila, ki je vezana na prodajno pogodbo med Uporabnico_kom in Artopolisom, če je razpoložljivost blaga potrjena, sicer številka predstavlja enolično številko ponudbe.

6. Ko Artopolis potrdi razpoložljivost blaga, o tem obvesti Uporabnice_ka preko navedenega e-maila, s čimer sprejema ponudbo in se stranki zavežeta k izpolnitvi pogodbe.

7. Če uporabnica_k pri načinu plačila izbere plačilo preko UPN obrazca oziroma bančno nakazilo mu Artopolis v priponki obvestila o razpoložljivem delu, priloži tudi račun za plačilo s QR kodo. Artopolis v tem primeru odpošlje blago šele, ko je plačilo razvidno na bančnem računu.

8. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Artopolisa, stranka pa lahko vselej pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na info@artopolis.si oz. preko uporabniškega vmesnika v Nastavitvah računa v zavihku Arhiv.

II.c Razmerje med kupke_ci

1. V primeru, kadar je za isto umetniško delo oddalo naročilo več kupk_cev, se nakup dela ponudi Uporabnici_ku, ki je najprej oddal naročilo.

2. Artopolis pri vrstnem redu kupk_cev upošteva točen čas prejema naročila, ki je zabeleženo na strežniku v trenutku, ko je naročilo uspešno preverjeno in oddano.

3. V primeru, da prvi kupka_ec odstopi od prodajne pogodbe ali ne izpolni svoje pogodbene obveznosti, bo Artopolis obvestilo o razpoložljivem delu poslal naslednjemu Uporabnici_ku glede na vrstni red prejetih naročil, definiran v prejšnjem odstavku tega člena.

II.č Dobavni pogoji

1. Strošek pakiranja in dostave je odvisen od velikosti posameznih umetniških del, ki jih vsebuje naročilo, in je zaračunan po veljavnem Ceniku osnovnih in dodatnih storitev na spletni strani Artopolisa https://www.artopolis.si/pravilniki#cenik-storitev. Trenutno so vsi stroški pošiljanja in procesiranja naročil všteti v ceno umetniškega dela.

2. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Artopolis pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Artopolis na TRR iz pogodbe stranke vrne morebitne vplačane zneske.

3. Dostava je mogoča samo na območju Republike Slovenije.

4. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Artopolis. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na praznik ali dela prost dan, bo odposlano ob prvem naslednjem delavniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. V primeru, da Artopolis zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

5. Artopolis v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Artopolis si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščena o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja in/ali dostavne službe.

6. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora pozvati Artopolis na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Artopolis tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

II.d Prevzem blaga

1. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Artopolisa, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.

II.e Pravice in obveznosti potrošničin_kov – pravica do odstopa potrošnice_ka od pogodbe

1. Potrošnica_k ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošničin_kov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Artopolisu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

2. Odstop od pogodbe potrošnica_k sporoči na e-mail prodajalca info@artopolis.si oziroma s pomočjo obrazca, ki je priloga v e-mailu v katerem kupka_ec prejme račun od Artopolisa. Željo po odstopu od pogodbe mora potrošnica_k navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnica_k odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Artopolis potrošnici_ku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje tudi naslov, na katerega ne blago potrebno vrniti.

3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnica_k prejeto blago bodisi vrne osebno bodisi pošlje na posredovani naslov. Kupka_ec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Artopolisa o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

4. Če potrošnica_k odstopi od pogodbe, mu Artopolis brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnica_k izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Artopolis zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

5. Artopolis bo vračilo kupnine izvedel takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe, vendar lahko Artopolis vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnica_k ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

6. Artopolis bo vračilo skušal izvesti na enak način in v enaki obliki, kot je bilo izvedeno plačilo, vendar si pri plačilih s kriptovalutami pridržuje pravico do izplačila vračila prejete kupnine preko nakazila enakovredne višine prejetih sredstev na kupkin_čev TRR. V primeru vračil kupnine, ki je bila poravnana preko kriptovalut opozarjamo, da lahko zaradi nihanja trga vračilo odstopa v količine, ne pa v vrednosti glede na prejeto kupnino, za kar prodajalec ne more odgovarjati. Prodajalec prav tako ne odgovarja za morebitno izgubo dobička, ki bi jo kupka_ec po prejemu vračila utrpel_a.

7. Poleg morebitnih stoškov iz 6. odstavka tega člena, potrošnice_ke v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni zgolj strošek vračila blaga.

8. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošnici_ku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

II.f Odgovornost za stvarne in pravne napake

1. Artopolis odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

2. Napaka je stvarna:

a. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

b. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupka_ec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

c. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

d. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

3. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati umetniško delo, ki je predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Artopolis ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

4. Potrošnica_k je dolžan Artopolis o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.

5. Artopolis odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga. Artopolis jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

6. Po obvestitvi Artopolis o stvarni napaki mora Potrošnica_k Artopolisu omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.

7. Neznatnih stvarnih napak Artopolis ne upošteva.

8. Če Artopolis ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnice_ka, ima potrošnica_k v zvezi z blagom pravico, da od Artopolisa zahteva:

a. vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

b. zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali

c. vrnitev plačanega zneska.


9. V vsakem primeru ima potrošnica_k tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

II.g Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da v Nastavitvah računa navedejo podatke podjetja in označijo izbiro »Račun na podjetje«.

Pravne osebe, ki želijo račun na podjetje, z uporabo Artopolisa za sklenitev pogodbe sprejemajo pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Poglavitna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnice_ke.

III. DONACIJE

III.a Dogovor o prostovoljni donaciji

1. »Donator_ica« je vsaka oseba, ki se odloči za donacijo preko spletne strani Artopolis.si ali na drug način izrazi zanimanje za donacijo Zavodu Artopolis.

2. Donacija se izvede preko klika na gumb »Podpri Artopolis«, ki se nahaja v nogi spletne strani Artopolis. Ta odpre pojavno okno z osnovnimi navodili za izvedbo donacije ter izbiro želenega načina plačila. Preko klika na gumba »PayPal donacija« ali »Kriptodonacija« sistem uporabnico_ka vodi na spletni vmesnik zunanjega ponudnika plačilne storitve.

3. Donator_ica se ob izvedbi donacije odloči za enkratno ali večkratno donacijo, v primerih donacije preko ponudnika Paypal ali Coinbase. Sam_a tudi izbere oz. vnese želeni znesek donacije.

4. Donacija je v primeru izvedbe preko ponudnikov Paypal ali Coinbase dokončno potrjena in zaključena, ko donator_ica vnese vse podatke v spletni vmesnik ponudnika plačilne storitve in izvede plačilo. Če je donacija izvedena preko UPN plačilnega naloga, je dokončno potrjena in zaključena, ko donato_ica poravna plačilni nalog in Zavod Artopolis prejme plačilo na svoj TRR.

III.b Vračilo donacije

1. Če donator_ica želi vračilo donacije, mora to sporočiti Zavodu Artopolis v 5 delovnih dneh od opravljene donacije. Donacija bo povrnjena najkasneje v 10 delovnih dneh po prejemu sporočila o odstopu od donacije. Enkratne donacije bodo vrnjene v celoti, pri večkratnih donacijah pa bo vrnjena zadnja prejeta donacija. Donacijo bodo povrnjene v enakovredni vrednosti v EUR na donatoričin_jev TRR, ki je posredovan v sklopu zahtevka za vračilo.

2. Vračila donacij mora donator_ica sporočiti izključno na elektronski naslov info@artopolis.si.

3. Vračila donacij, ki so bile izvedene več kot 5 delovnih dni pred prejemu zahtevka za vračilo donacije se ne vračajo.

4. Obrazec za zahtevo vračila donacije ni predpisan, vendar mora vsebovati:

a. Ime in Priimek donatorice_ja

b. e-poštni naslov donatorice_ja

c. točen datum izvedbe donacije, ki je enak datumu sklenitve tega dogovora med donatorico_jem in Zavodom Artopolis.

č. točen znesek donacije, za katero donator_ica zahteva vračilo in

d. kopijo potrdila o izvedenem plačilu donacije v obliki kopije potrjenega in plačanega univerzalnega plačilnega naloga ali kopije potrdila o izvedenem plačilu preko ponudnikov Paypal oziroma Coinbase.


5. Dogovor o donaciji je sklenjen, ko donator potrdi donacijo na spletni strani ponudnika Paypal in Coinbase oz. ob plačilu UPN obrazca z želeno vsoto donacije.

6. Dogovor o donaciji se sklene v slovenskem jeziku. Vsakokrat aktualni Splošni pogoji poslovanja spletišča Artopolis.si so sestavni del dogovora o donaciji.

7. Artopolis bo skladno s Politiko zasebnosti hranil podatke o donaciji ter druge spremne dokumentacije.

III.c Namen zbiranja sredstev

1. Vse prejeta sredstva iz naslova prostovoljnih donacij se zbirajo z namenom podpore delovanja in razvoja Artopolisa in njegovega upravljavca Zavoda Artopolis.

III.č Poraba zbranih sredstev

1. Vse prejeta sredstva iz naslova prostovoljnih donacij bodo porabljena za poravnavo administrativnih in razvojnih stroškov Artopolisa in z njim povezanih podatkovnih baz in aplikacij ter vse stroške gostovanja in morebitnih vzdrževalnih dela na programski kodi ali računalniški opremi, ki gosti in poganja Artopolis Artopolis.

III.d Protikorupcijska klavzula

1. Artopolis in donator_ica izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni prišlo do storitve ali opustitve, ki predstavlja korupcijo in katere namen bi bil zagotovitev ravnanja v nasprotju z interesi Artopolisa ali donatorice_ja in/ali veljavnimi predpisi.

2. Donator_ica se s tem dogovorom zaveže, da od prejemnika donacije ne bo zahteval_a ali pričakoval_a nobene protiusluge.

IV. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega pravilnike prenehajo veljati predhodni pravilniki o poslovanju spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Cenik osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta cenik ureja aktualne cene osnovnih in dodatnih storitev na spletišču Artopolis.si.

2. Namen tega cenika je prikazati aktualne cene osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si ter njihove podlage za izračun.

3. Vse navedene cene ne vsebujejo DDV, ki ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

4. Ta cenik vsebuje:

a. Cenik za izračun poštnih storitev in

b. Podlago za izračun poštnih storitev.

5. Od vključno 1. februarja 2024 so vsi stroški poštnine in procesiranja naročil vključeni v ceno posameznega umetniškega dela.

II. IZRAČUN POŠTNIH STORITEV

II.a Cenik poštnih storitev

1. Ta člen ureja aktualne cene poštnih storitev na spletišču Artopolis.si.

# Vrsta poštne storitve DDV Cena
1 Mala paketna pošiljka do 0.5 kg / 4,00 €
2 Paketna pošiljka do 5 kg / 8,00 €
3 Paketna pošiljka do 10 kg / 10,00 €
4 Paketna pošiljka do 20 kg / 15,00 €
5 Paketna pošiljka do 30 kg / 21,00 €
6 Velika paketna pošiljka do 50 kg / 29,00 €
7 Velika paketna pošiljka do 100 kg / 39,00 €
8 Tovorna pošiljka do 50 kg / 39,00 €
9 Tovorna pošiljka do 250 kg / 70,00 €
10 Tovorna pošiljka do 600 kg / 99,00 €
11 Velika tovorna pošiljka / 199,00 €

II.b Podlaga za izračun poštnih storitev

1. Ta člen ureja podlago, na kateri so izračunane višine poštnih storitev na spletišču Artopolis.si glede na fizične lastnosti umetniških del.

2. Če kupka_ec za nakup izbere več kosov umetniškega dela iz iste edicije, se poštnina izračuna glede na veljavni cenik na način, da se višina poštnine za posamezni kos pomnoži s količino umetniških del, ki so del celotnega nakupa.

3. Vsi stroški poštnih storitev so že zajeti v končni ceni umetniškega dela in se pri objavi dela avtomatično dodajo glede na mere in težo umetniškega dela.

# Vrsta poštne storitve Mere Teža Skupne mere
1 Mala paketna pošiljka do 0.5 kg Š: do 40 cm, V: do 40 cm, G: do 15 cm do 0.5 kg do 130 cm
2 Paketna pošiljka do 5 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 0.5 kg in 5 kg do 300 cm
3 Paketna pošiljka do 10 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 5 kg in 10 kg do 300 cm
4 Paketna pošiljka do 20 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 10 kg in 20 kg do 300 cm
5 Paketna pošiljka do 30 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 20 kg in 30 kg do 300 cm
6 Velika paketna pošiljka do 50 kg Š: do 200 cm, V: do 200 cm, G: do 200 cm do 50 kg do 300 cm
7 Velika paketna pošiljka do 100 kg Š: do 200 cm, V: do 200 cm, G: do 200 cm med 50 kg in 100 kg do 550 cm
8 Tovorna pošiljka do 50 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 50 kg do 650 cm
9 Tovorna pošiljka do 250 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 250 kg do 650 cm
10 Tovorna pošiljka do 600 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 600 kg do 650 cm
11 Velika tovorna pošiljka Š: nad 400 cm, V: nad 400 cm, G: nad 400 cm nad 50 kg nad 650 cm

III. IZRAČUN STROŠKOV PROCESIRANJA PLAČIL

III.a Podlaga za izračun stroška procesiranja plačil

1. Ta člen ureja podlago, na kateri so izračunani stroški procesiranja plačil za vse oblike plačilnih sredstev, ki jih sprejema spletišče Artopolis.si.

2. Stroški procesiranja plačil za vse oblike plačilnih sredstev so že zajeti v končni ceni umetniškega dela.

# Vrsta plačilnega sredstva Način izračuna stroška procesiranja
1 Plačilo preko UPN / Bančno nakazilo 0,00 €
2 Plačilo po povzetju 1,83 €
3 Plačilo s kreditno ali debitno kartico 1,5% skupne vrednosti naročila + 0,25 €
4 Plačilo preko PayPal 3,4% skupne vrednosti naročila + 0,25 €
5 Plačilo s kriptovalutami 0,00 €

IV. VELJAVNOST IN SPREMEMBE CENIKA

1. Ta cenik začne veljati z dnem 1. 12. 2020.

2. Z uveljavitvijo tega cenika prenehajo veljati predhodni Ceniki osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni vsebino cenika.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega cenika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen cenik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden cenik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 30. januar 2024

Dogovor o komisijski prodaji umetniških del

I. PREDMET IZPOLNITVENEGA RAZMERJA

1. Ta dogovor se sklene med avotrico_jem, lastnico_kom umetniškega dela in upravljavcem Artopolisa.

2. Avtor_ica (v nadaljevanju tudi: komitent_ka) svoje osebne podatke vpiše preko digitalnega vmesnika, ki vključujejo: ime, priimek, IBAN (za izvršitev izplačila deleža prodaje), telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov stalnega prebivališča, poštno številko, mesto in državo bivanja.

3. Avtor_ica, ki svoja dela prodaja kot pravna oseba, prav tako vpiše preko digitalnega vmesnika še: polni naziv podjetja, davčno številko podjetja ter izbiro o statusu davčne zavezanosti.

4. Vsi navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen tega dogovora in v skladu s Pravilnikom o zasebnosti Artopolisa.si

5. Upravljavec Artopolisa je Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična št.: 8624852000, davčna št.: 10961178, tel. št.: +386 (0) 69 916 219, e-pošta: info@artopolis.si.

6. Komisionar se zavezuje, da si bo prizadeval v svojem imenu in na račun komitentke_a prodati določeno avtorsko delo, za katero v digitalnem vmesniku vnese naslednje lastnosti:

a. naslov dela,

b. fotografijo dela,

c. medij in tehniko dela,

č. mere in težo dela,

d. št. del, ki so na voljo za prodajo,

e. št. celotne edicije dela,

f. leto nastanka in

g. ceno, ki predstavlja vsoto, ki bi jo želel_a prejeto ob prodaji dela.

7. Komitent_ka dovoljuje komisionarju, da proda blago iz tega člena v svojem imenu na komitentkin_ov račun pod pogoji iz te pogodbe.

8. Po uspešno opravljeni prodaji bo komisionar komitentkino_ovo blago poslal kupcu, nato pa na komitentke_a prenesel pravice in koristi, ki jih je pridobil s sklenitvijo pogodbe za račun komitentke_a.

9. Po uspešno opravljenem poslu bo komitent_ka komisionarju plačal dogovorjeno provizijo in povrnil stroške za izvedbo posla, kot je določeno v tej pogodbi. Poleg navedenega bo komitent_ka od komisionarja prevzel morebitne obveznosti, ki jih je komisionar prevzel s sklenitvijo pogodbe za račun komitentke_a.

II. OPRAVILA KOMISIONARJA

1. Komisionar bo komitentkino_ovo blago, ki je bilo poslano skladno s tehničnimi navodili komisionarja, ustrezno pripravil za odpremo kupcu. Pri tem bo komisionar koristil storitve Pošte Slovenije in upošteval veljavne cenike Pošte Slovenije.

III. PROVIZIJA

1. Komitent_ka se zavezuje, da bo komisionarju plačal provizijo v višini 30% EUR od končne vrednosti prodaje blaga iz 1. člena te pogodbe, ko bo posel uspešno zaključen.

2. Če prodajo blaga prepreči kakšen vzrok, za katerega odgovarja Komitent_ka, se Komitent_ka zavezuje, da bo plačal komisionarju minimalno provizijo v višini 50,00 EUR.

3. Med vzroki iz prejšnjega odstavka tega člena spada predvsem, ne pa izključno, ravnanje, ki odstopa od komisionarjevih tehničnih navodil komitentki_u za uporabo spletnega Artopolisa, ki so na voljo na povezavi https://www.artopolis.si/pravilniki ter komisionarjevih navodil za pakiranje in pošiljanje avtorskih del, ki so na voljo na povezavi https://artopolis.si/podpora/pakiranje-del.

IV. STROŠKI

1. Neodvisno od 2. člena te pogodbe mora komitent_ka komisionarju v celoti povrniti vse upravičene stroške, ki so lahko tako redni kot izredni. Upravičeni stroški so tisti, ki so potrebni za izvršitev naročila.

2. Redni stroški so vsi predvideni stroški, ki so potrebni za komisarjevo izvršitev posla s kupcem blaga. S tem so mišljeni predvsem stroški poštnih storitev, ki so določeni ali določljivi na podlagi cenika Pošte Slovenije pri skrbem upoštevanju tehničnih navodil komisionarja za pakiranje in pošiljanje blaga.

3. Izredni stroški so tisti, ki odstopajo od predvidenih stroškov, ki so posledica neskrbnega ravnanja komitentke_a ali komisionarja. Izredni stroški nastanejo predvsem, ne pa izključno, kot stroški za poravnavo poštnine pri dostavi in/ali morebitnemu vračilu blaga pri:

a. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o velikosti in/ali teži blaga,

b. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o lokaciji blaga,

c. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o tehničnih ali vizualnih lastnostih blaga, kot so odstopanja pri dejanskem stanju blaga od prikazne slike blaga, večja odstopanja pri dejanskem izgledu blaga od prikazane slike blaga ipd.

4. Izredni stroški bremenijo tisto stranko pogodbe, ki je odgovorna za njihov nastanek.

V. IZVRŠEVANJE POSLA

1. Komisionar se mora ravnati po določilih te komisijske pogodbe in po dobljenih navodilih, ki jih komitent_ka vnese v prodajne nastavitve uporabniškega vmesika na Artopolisu. Pri izvrševanju posla iz 1. člena te pogodbe mora ravnati kot dober gospodarstvenik in paziti na komitentkine_ove interese, ki so mu vodilo.

2. Če je komisionar mnenja, da bi bila izvršitev komisijske pogodbe po dobljenih navodilih škodljiva za komitentko_a, ga mora na to opozoriti in zahtevati dopolnitev navodil.

VI. ZASTAVNA PRAVICA KOMISIONARJA

1. Ravnanje komitentke_a, ki ima za posledico pojav nepredvidenih stroškov na strani komisionarja ustvarja komisionarju zakonito zastavno pravico na pridobljenem blagu ali kupnini.

2. Ob izpolnjenih pogojih bo komisionar enostransko izvedel pobotanje medsebojnih terjatev in preostanek kupnine, zmanjšano za provizijo in predvidene stroške iz te pogodbe, povrnil komitentki_u.

3. Komitent_ka bo prejel izjavo o pobotanju terjatev preko komunikacijskega kanala, ki ga je navedel na uporabniškem računu spletnega Artopolisa.

VII. ODSTOPANJA

1. Komisionar sme od dobljenih navodil odstopiti samo s soglasjem komitentke_a. Če komitentko_a zaradi kratkega časa ali kakšnega drugega vzroka ne more vprašati za soglasje, se sme odmakniti od dobljenih navodil samo, če lahko po presoji vseh okoliščin utemeljeno misli, da tako nalagajo komitentkini_ovi interesi.

2. Če komisionar proda blago pod manj ugodnimi pogoji, kot so določeni v tej pogodbi, pa tega ne bi smel storiti, mora komitentki_u povrniti razliko do minimalne dogovorjene cene iz prvega člena tega dogovora.

3. V primeru, da komisionar delo proda v sklopu akcijske ponudbe, ki jo občasno izvaja, je celotna vsota procenta popusta od dogovorjene prodajne cene v EUR krita s strani komisionarja na način, da svoj dogovorjeni delež od prodaje zmanjša za celotno vsoto popusta v EUR.

4. Če komisionar proda blago pod ugodnejšimi pogoji, kot so določeni v tej pogodbi, se vsa tako dosežena korist vključi v osnovo od katere komisionar prejme dogovorjeno provizijo od prodaje.

VIII. VAROVANJE BLAGA

1. Do komisionarjevega prejema blaga je komitent_ka zadolžen za varno hrambo blaga in do takrat nosi riziko naključnega uničenja.

2. Po prejemu blaga mora komisionar blago hraniti kot dober gospodarstvenik in ga posebej zavarovati proti poškodbam in kraji.

3. Komitent_ka lahko z blagom prosto razpolaga do sklenitve komisijske pogodbe med strankama.

4. Če želi komitent_ka blago prodati drugje kot na Artopolisu, je obvezan pred tem obvestiti komisionarja preko nastavitve v prodajnih nastavitvah vmesnika na Artopolisu, kjer označi, da delo ni več naprodaj oz. je bilo prodano.

IX. PRODAJA

1. Komisionar mora komitentki_u posredovati račun oz. drugo dokazilo o o opravljeni prodaji brez nepotrebnega odlašanja, ga obvestiti o kupcu in mu izročiti vse, kar je prejel iz prodaje, ki jo je zanj opravil, zmanjšano za dogovorjeno provizijo in stroške skladno s 3. in 4. členom te pogodbe.

2. Komisionar bo račn izdal brez nepotrebnega odlašanja po uspešno opravljenem poslu.

3. Po izdanem računu bo komisionar v najkrajšem možnem času, upoštevajoč roke s področja zakonodaje, ki ureja varstvo potrošničin_kov, nakazal kupnino za prodano blago, zmanjšano za provizijo in stroške, na komitentkin_ov IBAN račun.

4. V času prvih 14 dni po izdaji računa se komitent_ka zaveže biti na voljo za morebitna dopolnila oz. pojasnila glede blaga v primeru, da se ugotovi, da blago ali stanje blaga ne ustreza lastnostim, ki jih je komitent_ka ob objavi dela na Artopolisu in sklepu tega dogovora navedel.

X. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA

1. Pogodba preneha z izvršitvijo poslov, za katere je bila sklenjena. V vsakem primeru pogodba preneha, če je blago odstranjeno iz prodaje na Artopolisu preko spremembe prodajnega statusa.

XI. REŠEVANJE SPOROV

1. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa s pomočjo pristojnega sodišča v Celju.

IX. PREVERBA PODATKOV

1. Digitalni obrazec za namene preverbe podatkov uporablja dva glavna načina za prepoznavanje napak pred oddajo obrazca:

a. Pri vsakem polju so definirani osnovni parametri, ki izhajajo iz formalnih lastnosti zahtevane informacije oz. sklopa informacij (npr. telefonska št., ki mora biti sestavljena iz točno 9 numeričnih znakov od 0 do 9, od katerih je lahko prvi znak zgolj 0.

b. Vsako polje ima varnostno komponento, ki ob potrditvi točnosti in resničnosti podatkov ter pritisku na gumb “Pošlji” preveri vse podatke — v primeru, da podatek manjka oz. ga sistem prepozna kot morebitno napačnega, o tem preko visoko kontrastnega opozorila v besedi opozori uporabnico_ka ter ga usmeri do polja, ki ga je potrebno popraviti. V primeru nepravilno ali napačno vnesenih podatkov, ki ne ustrezajo obema parametroma hkrati, oddaja obrazca ni mogoča.

2. Uporabnica_k je pred oddajo prav tako pozvan_a, da svoje osebne podatke pred oddajo dogovora preveri, pri čemur je omogočeno popravljanje morebitnih vsebinskih napak.

X. IZVODI IN HRAMBA PODATKOV

1. Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih digitalnih izvodih, ki so digitalno datirani in od katerih prejmeta obe stranki po en (1) izvod preko e-pošte, en izvod pa se hrani na strežniku lastnika Artopolisa.

2. Od digitalne kopije dogovora lahko avtor_ica od lastnika kadarkoli zahteva originalno kopijo preko poslanega dopisa preko e-pošte.

3. Lasnik se obvezuje, da v roku najkasneje 14 dni od prejema takšnega zahtevka od komitentke_a, komitentki_u posreduje digitalno kopijo dogovora.

XI. ODGOVORNOST KOMITENTKE_A

1. Ker je vsak digitalni sistem orodje, ki ga je potrebno uporabljati po navodilih upravljavca, ki se nahajajo v obrazcu, uporabnica_k z označbo polja [preverjeni-podatki] in s strinjanjem s temi pogoji prevzema odgovornost do morebitno povzročene škode lastniku Artopolisa, upravljavcu Artopolisa ali katerikoli tretji osebi, ki bi zaradi namerno površne in/ali nepravilne navedbe kateregakoli zahtevanega podatka v obrazcu lahko bila oškodovana.

XII. POTRDITEV IN VELJAVNOST DOGOVORA

1. Ko avtor_ica sprejme vse pogoje tega dogovora preko digitalnega vmesnika in ga potrdi preko klika na gumb “Vklopi prodajo del”, se ustvarijo številka dogovora, datum in čas privolitve ter se vsi zahtevani podatki zabeležijo na strežniku lastnika Artopolisa. Potrditev izvedenega postopka prejme avtor_ica v arhiv računa, ki se nahaja v obliki zavihka na strani Nastavitve računa, kjer lahko avtor_ica dostopa do dogovora samovoljno, neomejeno in kadarkoli, preko klika na polje "Prikaži Komisijsko pogodbo"

2. Ta dogovor začne veljati z dnem sklenitve in ko je preko uporabniškega vmesnika, opisanega v prejšnjem odstavku, dostopna uporabnici_ku.

XIII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE DOGOVORA

1. Pogoji tega dogovora začnejo veljati z dnem 24. 5. 2021.

2. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe tega dogovora za uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

3. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega dogovora preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen dogovor samodejno obvezujoč za vse, od datuma spremembe tega dogovora na novo sklenjene dogovore o uporabi storitve Komisijske prodaje umetniških del za vse uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da ob aktivaciji storitve podrobno preberejo to stran, kjer je naveden dogovor in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Dogovor o avtorskih pravicah

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta dogovor se sklene med avotrico_jem, lastnico_kom avtorskih pravic dela in njegove fotografske ali digitalne upodobitve ter lastnikom Artopolisa.

2. Avtor_ica svoje osebne podatke vpiše preko digitalnega vmesnika, ki vključujejo: ime, priimek, datum rojstva (za preverbo polnoletnosti), telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov stalnega prebivališča, poštno številko, mesto in državo bivanja.

3. Vsi navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen tega dogovora in v skladu s Pravilnikom o zasebnosti Artopolisa.si

4. Lastnik in upravljavec Artopolisa je Matej Tomažin - Samozaposleni v kulturi, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična št.: 2590352000, davčna št.: 47515562, tel. št.: +386 (0) 69 916 219, e-pošta: matej@artopolis.si.

5. Stranki uvodoma ugotavljata, da:

a. je upravljavec lastnik Artopolisa, kjer izvaja promocijo in prodajo sodobne slovenske umetnosti.;

b. želi upravljavec s promocijo umetniških del ponovno aktualizirati slovensko umetniško produkcijo in preko vzpostavitve zdravega in delujočega zasebnega umetniškega trga v Sloveniji zagotoviti podporo slovenskim ustvarjalcem in ustvarjalkam, za normalno in samozadostno delovanje umetniške produkcije v Sloveniji;

c. je avtor_ica umetnica_k, ki želi preko sodelovanja z Artopolissom promovirati svojo umetniško dejavnost in izražanje; 

č. s sklenitvijo tega dogovora želita stranki doseči promocijo del avtorice_ja in ustvariti vsesplošno povišanje medijske, spletne in fizične prisotnosti umetničinih_kovih umetniških del ter posredno promocijo Artopolisa preko vseh digitalnih, tiskanih in ostalih distribucijskih medijev.

5. Z namenom ureditve medsebojnih razmerij stranki sklepata ta dogovor o prenosu avtorskih pravic.

II. AVTORSKO DELO

1. S tem dogovorom se avtor_ica obvezuje, da bo na upravljavca prenesla_el določene pravice za določeno avtorsko delo, za katero v digitalnem vmesniku vnese naslednje lastnosti:

a. naslov dela,

b. fotografijo dela,

c. medij in tehniko dela,

č. mere dela in

d. leto nastanka.

2. Stranki ugotavljata, da ima navedeno delo značaj avtorskega dela iz 2. odstavka 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08) (ZASP).

III. AVTORSKE PRAVICE

1. Avtor_ica dela izjavlja, da je lastnica_k pravic tako fotografske upodobitve dela kot tudi dela samega. Avtor_ica obdrži na avtorskem delu, ki je predmet tega dogovora, vse moralne avtorske pravice.

2. Avtor_ica s tem dogovorom prenese zgolj materialne avtorske pravice:

a. reproduciranja,

b. prenašanja,

c. javnega prikazovanja,

č. dajanja na voljo javnosti,

d. predelave in

e. distribucije

in to neizključno, teritorialno in časovno neomejeno, na upravljavca.

3. Avtor_ica izrecno dovoljuje upravljavcu, da avtorsko delo ali njegove dele objavi v tiskani, elektronski ali drugi obliki oz. jih kako drugače javno priobči, vendar zgolj, če so dela opremljena s pripisom imena avtorice_ja ter, glede na presojo upravljavca, ostale opisne značilnosti del, predvsem naslov in letnico nastanka.

IV. PRENOS AVTORSKIH PRAVIC

1. Avtor_ica omenjene pravice v tem dogovoru upravljavcu izroči ob prejemu potrditvenega e-poštnega sporočila, pri čemer se na strežniku lastnika zabeleži vnos vseh zahtevanih podatkov iz tega dogovora.

2. Avtor_ica soglaša, da lahko upravljavec pridobljene materialne pravice na avtorskih delih prenese na tretje osebe zgolj v primeru, kjer prenos ne predstavlja jasnih sprememb ali odstopanj od namenov in ciljev, definiranih v tem dogovoru.

V. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

1. Upravljavec se obvezuje z uporabo avtoričinega_jevega dela promovirati in izpostavljati ter s tem pospeševati promocijo dobrega imena avtorice_ja.

2. Upravljavec bo avtorsko delo, ki je predmet tega dogovora, preko svojih digitalnih promocijskih kanalov objavil najkasneje v roku 14 dni od prejemu soglasja za vsako posamezno delo v tej pogodbi, vendar si pridržuje pravico, če okoliščine objave niso idealne, ali če ocenjuje, da bi lahko kasnejša objava potencialno predstavljala večjo korist za avtorico_ja in upravljavca, da objavo izvede kasneje, samovoljno in časovno nedoločeno. 

3. Upravljavec bo pri vseh objavah in po lastni presoji skušal uporabiti vse identifikacijske podatke umetniških del, ki so del tega dogovora, in morebitne podatke uporabnice_ka. Med drugimi tudi povezave do njenih_govih družbenih omrežij, spletnega mesta in ostale podatke, izključno, če so bili objavljeni na javnih mestih Artopolisa z namenom javne predstavitve profila uporabnice_ka in na način, da lahko do njih dostopa kdorkoli na Artopolisu.

VI. DOPOLNITVE TEGA DOGOVORA

1. Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spremembe ali dopolnitve te pogodbe sklenili v pisni obliki kot aneks k temu dogovoru.

VII. RAZLAGA DOLOČIL

1. Za razlago določil, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se smiselno uporablja ZASP.

VIII. REŠEVANJE NESPORAZUMOV ALI SPOROV

1. Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bodo spori posredovani krajevno in stvarno pristojnem sodišču.

IX. PREVERBA PODATKOV

1. Digitalni obrazec za namene preverbe podatkov uporablja dva glavna načina za prepoznavanje napak pred oddajo obrazca:

a. Pri vsakem polju so definirani osnovni parametri, ki izhajajo iz formalnih lastnosti zahtevane informacije oz. sklopa informacij (npr. telefonska št., ki mora biti sestavljena iz točno 9 numeričnih znakov od 0 do 9, od katerih je lahko prvi znak zgolj 0.

b. Vsako polje ima varnostno komponento, ki ob potrditvi točnosti in resničnosti podatkov ter pritisku na gumb “Pošlji” preveri vse podatke — v primeru, da podatek manjka oz. ga sistem prepozna kot morebitno napačnega, o tem preko visoko kontrastnega opozorila v besedi opozori uporabnico_ka ter ga usmeri do polja, ki ga je potrebno popraviti. V primeru nepravilno ali napačno vnesenih podatkov, ki ne ustrezajo obema parametroma hkrati, oddaja obrazca ni mogoča.

2. Uporabnica_k je pred oddajo prav tako pozvan_a, da svoje osebne podatke pred oddajo dogovora preveri, pri čemur je omogočeno popravljanje morebitnih vsebinskih napak.

X. IZVODI IN HRAMBA PODATKOV

1. Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih digitalnih izvodih, ki so digitalno datirani in od katerih prejmeta obe stranki po en (1) izvod preko e-pošte, en izvod pa se hrani na strežniku lastnika Artopolisa.

2. Od digitalne kopije dogovora lahko avtor_ica od lastnika kadarkoli zahteva originalno kopijo preko poslanega dopisa preko e-pošte.

3. Lasnik se obvezuje, da v roku najkasneje 14 dni od prejema takšnega zahtevka od avtorice_ja dela,  avtorici_ju posreduje digitalno kopijo dogovora.

XI. ODGOVORNOST AVTORICE_JA

1. Ker je vsak digitalni sistem orodje, ki ga je potrebno uporabljati po navodilih upravljavca, ki se nahajajo v obrazcu, uporabnica_k z označbo polja [preverjeni-podatki] in s strinjanjem s temi pogoji prevzema odgovornost do morebitno povzročene škode lastniku Artopolisa, upravljavcu Artopolisa ali katerikoli tretji osebi, ki bi zaradi namerno površne in/ali nepravilne navedbe kateregakoli zahtevanega podatka v obrazcu lahko bila oškodovana.

XII. POTRDITEV IN VELJAVNOST DOGOVORA

1. Ko avtor_ica sprejme vse pogoje tega dogovora preko digitalnega vmesnika in ga potrdi preko klika na gumb “Želim promocijo vseh del” ali gumb "Želim promocijo določenih del", se ustvarijo številka dogovora, datum in čas privolitve ter se vsi zahtevani podatki zabeležijo na strežniku lastnika Artopolisa. Potrditev izvedenega postopka prejme avtor_ica v arhiv računa, ki se nahaja v obliki zavihka na strani Nastavitve računa, kjer lahko avtor_ica dostopa do dogovora samovoljno, neomejeno in kadarkoli, preko klika na polje "Prikaži Dogovor AP"

2. Ta dogovor začne veljati z dnem sklenitve in ko je preko uporabniškega vmesnika, opisanega v prejšnjem odstavku, dostopna uporabnici_ku.

XIII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE DOGOVORA

1. Pogoji tega dogovora začnejo veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe tega dogovora za uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

3. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega dogovora preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen dogovor samodejno obvezujoč za vse, od datuma spremembe tega dogovora na novo sklenjene dogovore o uporabi storitve Avtomatične promocije za vse uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da ob aktivaciji storitve podrobno preberejo to stran, kjer je naveden dogovor in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Politika zasebnosti spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, s skrajšano firmo Zavod Artopolis na poslovnem naslovu Male Braslovče 10B, 3314 Braslovče nastopa kot upravljavec osebnih podatkov skladno s določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznic_kov (v nadaljevanju posameznik ali uporabnik) pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR). Politika zasebnosti spletišča Artopolis se nanaša zgolj na obdelavo osebnih podatkov, za katere Zavod Artopolis dejansko določa namene in sredstva.

II. IDENTITETA IN KONTAKT UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV

1. Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 8624852000. 

2. Kontaktni podatki upravljavca:

Telefon: +386 (0) 69 916 219

E-poštni naslov: varstvopodatkov@artopolis.si

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

1. Upravljavec bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tej Politiki zasebnosti.

2. Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

a. Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja (sem spadajo zlasti obvestila v zvezi s projektom Artopolis, odgovarjanja na vaša povpraševanja, oddanih preko spleta ali na tiskanih obrazcih, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu in anket, namenjenih raziskavi uporabnc_ikov Artopolisa).

b. Za namene izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti v razmerju do vas in izpolnjevanja morebitnih zakonskih obveznosti. Za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih storitvah oz. nadgradnjah obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira Artopolis ter prijava na naš novičnik).

c. Za namene tržne komunikacije, na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb. Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo, tako da bi bila za vas čimbolj zanimiva in uporabna. Na podlagi določenih osebnih podatkov posameznice_ke razvrstimo v skupine, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani tržna sporočila z drugačno vsebino. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posamezničino_kovo aktivnost. Tržno komunikacijo s prilagojenimi oz. individualiziranimi ponudbami bomo izvajali le na podlagi vašega izrecnega soglasja.

č. Za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naše spletne strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.

d. Za potrebe optimiziranja izvedbe organiziranih dogodkov in preglednosti nad predvideno udeležbo na podlagi vaše predhodne privolitve.

IV. VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO

1. Upravljavec osebnih podatkov lahko preko strežniškega dostopa obdeluje naslednje podatke o obiskovalkah_cih spletnih strani: IP naslov naprave in okvirna lokacija ter informacije o sistemu in brskalniku uporabnic_kov.

2. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov o uporabnicah_kih, ki se prijavijo na eno izmed spletnih adrem upravljavca:

I. Zbirka naročnic_kov na Artopolis Novičnik:

a. Podatki o osebah, ki se prijavijo na e-novičnik: ime in priimek, e-poštni naslov, vir privolitve, datum privolitve / datum spremembe, preference in/ali ocena odzivnosti.

II. Medijska adrema:

a. Podatki iz privolitev: telefonska št. in/ali e-poštni naslov.

III. Oglaševalska adrema:

a. Podatki o osebah, ki se prijavijo na spletni novičnik: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna št. kraj in država).

IV. Tržna adrema:

a. Podatki o osebah, ki se prijavijo na spletni novičnik: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna št. kraj in država).

3. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov, če posameznica_k ustvari uporabniški račun na spletišču Artopolis:

I. Zbirka uporabnic_kov Artopolisa:

a. Podatki o uporabnicah_kih iz strežnika: ime, priimek, e-poštni naslov in uporabniški račun. Ob tem lahko uporabnica_k naknadno vnese še naslednje vrste osebnih podatkov: povezave do družbenih omrežji uporabnice_ka, prikazna fotografija in fotografija ozadja uporabniškega profila, spolna opredelitev uporabnice_ka za namen prilagajanja nagovorov in statičnih tekstovnih vsebin spletnega mesta uporabničini_kovi izbiri, datum rojstva, telefonska številka, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto ter državo prebivališča, družbena omrežja uporabnic_kov (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Tumblr), spletna stran, fotografije posameznih del, umetniška izjava, življenjepis, Izobrazba, portfolij razstav in portfolij nagrad, priznanj in štipendij, kopije pogodb o uporabi funkcije avtomatizirane promocije.

4. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov, če posameznica_k privoli v uporabo storitve komisijske prodaje v vlogi prodajalke_ca ali spletišče Artopolis uporabi za nakup v vlogi kupke_ca:

I. Evidenca spletnih prodaj:

a. Zbirka podatkov o uporabnici_ku prodajalki_cu na strežniku: zaporedna številka naročila, ime in priimek, naslov za prevzem del (ulica, hišna št. kraj in država), e-poštni naslov, telefonska št., datum prodaje, št. naročila, datum prejema pošiljke, datum zapadlosti vračila, znesek umetnin, delež umetnice_ka, znesek poštnine, znesek procesiranja plačila, skupni znesek naročila, podatek o izvedenem izplačilu, datum izplačila. Podatki iz komisijske pogodbe: ime, priimek, naslov, hišna številka, poštna številka, mesto, telefonska številka, e-pošni naslov, TRR, davčna številka, datum, privolitev. Podatki iz naročilnice za izpolnjevanje storitve dostave del: ime in priimek, naslov za prevzem del (ulica, hišna št. kraj in država), telefonska št., datum prevzema del.

b. Zbirka podatkov o uporabnici_ku kupki_cu na strežniku: zaporedna številka naročila, ime in priimek, naslov za dostavo del (ulica, hišna št. kraj in država), e-poštni naslov, telefonska št., datum prodaje, št. naročila, datum prejema pošiljke, datum zapadlosti vračila, znesek umetnin, znesek poštnine, znesek procesiranja plačila, skupni znesek naročila, podatek o izvedenem plačilu, datum plačila. Podatki iz naročilnice za izpolnjevanje storitve dostave del: ime in priimek, naslov za prevzem del (ulica, hišna št. kraj in država), telefonska št.

5. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov za prejete donacije preko vmesnika na spletišču Artopolis:

I. Evidenca o donacijah:

a. Podatki iz potrdila o prejeti donaciji: ime in priimek / naziv plačnice_ka, naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, datum plačila, znesek plačila, namen plačila, naslov digitalne denarnice s kriptovalutami, e-poštni naslov.

6. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov za pogodbe, ki so lahko sklenjene preko spletišča Artopolis:

I. Evidenca o sklenjenih pogodbah:

a. Podatki iz posameznih pogodb: Zaporedna številka pogodbe, ime in priimek / naziv, e-pošta, telefon, EMŠO, matična številka, davčna številka, bančni račun / št. študentske napotnice, banka / študentski servis, ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država, tip pogodbe, št. tipa pogodbe, podatek, ali je pogodba sklenjena za nedoločen oz. določen čas, začetek pogodbenega razmerja, zaključek pogodbenega razmerja, zaporedna št. aneksa, datum podpisa aneksa, privolitev in datum privolitve.

7. Poleg navedenih podatkov upravljavec osebnih podatkov upravlja naslednje zbirke osebnih podatkov za uporabnice_ke, ki se prijavijo na organiziran dogodek:

I. Evidenca o prijavah na dogodke:

a. Podatki iz posamezne prijave na dogodek: ime in priimek, e-poštni naslov z vsebino sporočila, datum prijave / udeležbe in privolitev.

8. Poleg navedenega lahko upravljavec obdeluje določene osebne podatke s pomočjo t. i. spletnih piškotkov. Več o obdelavi podatkov s piškotki si lahko preberete v poglavju Piškotki, ki je del tega pravilnika.

V. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

1. Upravljavec obdeluje osebne podatke na različnih podlagah. Določene podatke upravljavec obdeluje za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik oziroma uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (pogodba o prenosu avtorskih pravic, pogodba o komisijski prodaji in donacija). V nekaterih primerih, zlasti pri izdaji računov, je upravljavec dolžan obdelovati podatke na podlagi zakonskih obveznosti Republike Slovenije (hramba izdanih računov). Več o splošnem poslovanju spletišča Artopolis si lahko preberete na naslednji povezavi. V preostalih primerih (prijava na elektronske novice, prijava na organiziran dogodek ali prijava na posamezno adremo) upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi posameznikove privolitve ali izjemoma zakonitem interesu.

VI. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

1. Obdobja hrambe so odvisna od zbirke podatkov na katere se nanašajo. Namreč upravljavec hrani podatke nujne za izvajanje pogodbe vsaj do konca veljavnosti pogodbe oziroma do poteka zastaralnih rokov za razrešitev morebitnih sporov. Podatke, ki jih je upravljavec dolžan hraniti po zakonu se hranijo do konca zakonsko predvidenih rokov. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na posameznikovi privolitvi, se podatki obdelujejo do dosega namena za katerega so bili zbrani oziroma do preklica privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

VII. UPORABNICE_KI OSEBNIH PODATKOV

1. Uporabniki osebnih podatkov so fizične ali pravne osebe, javni organi, agencije ali druga telesa, ki so jim bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali so tretja oseba ali ne. Upravljavec osebnih podatkov omogoča razkritje podatkov, kjer je to nujno za doseganje namena, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni. Tako upravljavec osebnih podatkov omogoča obdelavo v omejenem obsegu izvajalcem računovodskih storitev, vzdrževalcem spletne strani, določenim ponudnikom programske opreme za omogočanje komunikacije med uporabniki spletišča in upravljavcem osebnih podatkov. Poleg navedenih uporabnikov je obdelava osebnih podatkov omogočena tudi zunanjim izvajalkam_cem upravljavca na področju pravnega svetovanja.

2. Spletišče Artopolis za izvajanje storitve dostave nakupov, narejenih na Artopolisu, sodeluje s ponudnikom poštnih storitev Pošta Slovenije d.o.o. Skupni upravljavec osebnih podatkov Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447002, obdeluje nujne podatke za izvršitev svojih obveznosti na podlagi Zakona o poštnih storitvah.

3. Spletišče Artopolis za izvajanje spletnih transakcij uporablja ponudnika kripto plačilnih storitev Coinbase. Samostojni upravljavec osebnih podatkov Coinbase Europe Limited ("Coinbase Europe"), 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin D02 R296, matična številka: 675475, obdeluje vaše podatke za namen izvršitve spletnih transakcij. Način obdelave, varstvo osebnih podatkov in zaščitni ukrepi (46. člen GDPR), v obliki standardnih pogodbenih klavzul, so opisani na tej povezavi.

4. Spletišče Artopolis za izvajanje spletnih transakcij uporablja tudi ponudnika plačilnih storitev Stripe. Samostojni upravljavec osebnih podatkov Stripe Payments Europe Limited, C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin, D01 H104, Irska, Matična št.: 985420235, obdeluje vaše podatke za namen izvršitve spletnih transakcij. Način obdelave in varstvo osebnih podatkov so uporabnicam_kom dostopni na tej povezavi. Zaščitni ukrepi (46. člen GDPR), v obliki standardnih pogodbenih klavzul, so uporabnicam_kom dostopni na tej povezavi.

5. Spletišče Artopolis za izvajanje spletnih transakcij uporablja ponudnika plačilnih storitev PayPal. Samostojni upravljavec osebnih podatkov PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Matična št.: R.C.S. Luxembourg B 118 349, obdeluje vaše podatke za namen izvršitve spletnih transakcij. Način obdelave, varstvo osebnih podatkov in zaščitni ukrepi ob morebitnem prenosu v tretje države (46. člen GDPR), v obliki standardnih pogodbenih klavzul, so uporabnicam_kom dostopni na tej povezavi.

6. Na spletišču Artopolis je za posredovanje uporabnikovega kontakta upravljavcu nameščen vmesnik MailChimp, katerega strežniki so lahko locirani tudi izven EU oziroma EGP. Obdelovalec osebnih podatkov The Rocket Science Group LLC (MailChimp), 675 Ponce de Leon Avenue Northeast, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States, Matična št.: 0028959, posreduje podatke upravljavcu osebnih podatkov in jih hrani v trajnih zbirkah osebnih podatkov na svojih strežnikih v skladu s politiko zasebnosti, ki je dostopna na tej povezavi. Obdelovalec podatkov MailChimp je bil izbran na podlagi sprejetih zaščitnih ukrepov (46. člen GDPR), v obliki standardnih pogodbenih klavzul, ki so uporabnicam_kom dostopni na tej povezavi.

7. Upravljavec v nobenem drugem delu obdelave ne posreduje osebnih podatkov izven EU ali območja EGP.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIC_KOV

1. Posameznica_k, na katero_ega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. V nekaterih primerih pa določene pravice ne bo mogoče izvršiti, saj upravljavca zavezuje zakon za hrambo določenih podatkov.

2. Če posameznica_k ocenjuje, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec s poslovnim naslovom na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Pritožbo lahko vložite na njihov e-poštni naslov gp.ip@ip-rs.si.

3. Upravljavec spodbuja vse uporabnice_ke, ki imajo vprašanja ali pritožbe v zvezi z osebnimi podatki, da se najprej obrnejo na upravljavca osebnih podatkov za dodatno informiranje, pojasnitev procesa obdelave in seveda izvrševanje pravic, ki pripadajo posamezniku po GDPR. Upravljavec je posameznica_kom vselej dostopen preko kontakta, navedenega v drugem členu te politike.

IX. PIŠKOTKI

1. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih lahko spletna mesta uporabljajo za učinkovitejšo uporabniško izkušnjo. Uporabljamo naslednje piškotke:

2. Obvezni piškotki:

a. PHPSESSID: Piškotek služi kot identifikator aktivne seje uporabnice_ka in je potreben za normalno delovanje Artopolisa. Piškotek se hrani za čas trajanja aktivne seje.

b. _GRECAPTCHA: Piškotek je namenjen preverjanju uporabniškega računa in naprave, s katero se uporabnica_k vpisuje v Artopolis. Piškotek se hrani dokler ni zaključeno preverjanje uporabniškega računa in naprave pri vpisu v Artopolis.

c. Tos_consent: Piškotek si zabeleži uporabničino_kovo izbiro, da se strinja s Splošnimi pogoji uporabe Artopolisa ter Politiko zasebnosti in skrije prikazno okno za sprejemanje teh pogojev ter dovoli shranjevanje aktivne seje na napravi uporabnice_ka. Piškotek se hrani 1 leto.

č. Remember: Piškotek si zabeleži varnostne parametre za vstopanje na Artopolis, s čimer uporabnicam_kom ni potrebno po izteku seje ponovno vstopati v Artopolis, le-ta se podaljša za največ 30 dni neaktivnosti in po tem uniči. Piškotek se hrani 30 dni od zadnje interakcija na spletnem mestu Artopolis.

d. Helper_state: Piškotek si zabeleži uporabničino_kovo nastavitev glede prikaza osnovnih navodil in drugih pomožnih vsebin na Artopolisu. Piškotek se hrani 1 leto.

e. Verification_await: Piškotek si zabeleži uporabničino_kovo zahtevo za preverbo uporabniškega računa. Piškotek se hrani 1 dan.

f. Payment_preference: Piškotek si zabeleži uporabničino_kovo nastavitev glede preference uporabe določenih vrst plačilnih sredstev na Artopolisu. Piškotek se hrani 1 leto.

3. Neobvezni piškotki:

a. Signup: Piškotek si zabeleži uporabničino_kovo nastavitev glede prikaza povabila za ustvarjenje računa na Artopolisu. Piškotek se hrani 1 leto.

4. Pri piškotkih kot obdelovalec podatkov deluje Google s storitvijo Google ReCaptcha, ki nam omogoča anonimno preprečevanje zlonamerne uporabe Artopolisa ter zaščito pred dostopom do Artopolisa s strani zlonamerne programske opreme.

X. INFORMACIJE O LASTNIKU SPLETNEGA MESTA ARTOPOLIS.SI IN SISTEMA ARTOPOLIS

1. Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Artopolis in vseh pripadajočih modulov, programov podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega Artopolisa in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega Artopolisa je Matej Tomažin, Samozaposleni v kulturi, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 2590352000.

XI. ZUNANJE POVEZAVE

1. Čeprav to spletno mesto vključuje kakovostne, varne in ustrezne zunanje povezave, uporabnicam_kom svetujemo, da uporabijo lastno presojo, preden kliknejo katerekoli zunanje spletne povezave, omenjene na tem spletnem mestu. (Zunanje povezave so besedila / pasice / slike, ki jih je mogoče klikniti in vodijo na druga spletna mesta, podobno kot www.spletnomesto.si ali SpletnoMesto.)

2. Lastniki tega spletnega mesta kljub vsem naporom ne morejo jamčiti ali preverjati vsebine katere koli zunanje povezanega spletnega mesta. Temu primerno uporabnice_ke opozarjamo, da na lastno odgovornost klikajo zunanje povezave na tem spletnem mestu; njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za kakršno koli škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska katere koli omenjene zunanje povezave.

XII. SKRAJŠANE POVEZAVE V DRUŽBENIH OMREŽJIH IN NA SPLETNEM MESTU

1. Ta spletna stran in njen upravljavec in/ali lastnik lahko preko platforme za družbena omrežja deli spletne povezave do ustreznih spletnih strani. Nekatere platforme družabnih medijev privzeto skrajšajo dolge URL-je oz. spletne naslove (to je primer: http://bit.ly/Artopolis).

2. Uporabnicam_kom svetujemo previdnost in dobro presojo, preden kliknejo skrajšane naslove, objavljene na spletnih straneh družbenih medijev s strani tega spletnega mesta in njenega upravljavca in/ali lastnika. Kljub najboljšim prizadevanjem, da se objavijo samo pristni URL-ji, so številne platforme družbenih medijev nagnjene k neželeni vsebini, zato to spletno mesto in njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska kakršnih koli skrajšanih povezav.

XIII. DRUŽBENA OMREŽJA

1. Komunikacija, udejstvovanje in dejanja, ki jih izvajajo zunanje platforme družbenih omrežij, pri katerih sodelujejo to spletno mesto in njegov upravitelj in/ali lastnik, so prilagojeni določilom in pogojem ter politikam o zasebnosti, ki jih vodi posamezna platforma družbenega omrežja.

2. Uporabnicam_kom svetujemo, da platforme družbenih omrežij uporabljajo vestno in preko njih komunicirajo in sodelujejo s skrbnostjo in previdnostjo v zvezi z zasebnostjo in varovanjem osebnih podatkov. Niti to spletno mesto niti njegov upravljavec in/ali lastnik ne bodo nikoli zahtevali osebnih ali občutljivih informacij prek platform družbenih omrežij in spodbujali uporabnice_ke, da osebne podatke delijo preko primarnih komunikacijskih kanalov, na primer po telefonu ali e-pošti, razen v primeru izjemnih okoliščin, kot so pozabljeno ali izgubljeno geslo do Artopolisa in določene zadeve v povezavi z individualnimi dogovori z uporabnicami_ki Artopolisa. V temu primeru bo upravljavec vedno zagotovil varen in zaseben komunikacijski kanal ter navodila za uporabo takšnega orodja.

3. To spletno mesto lahko uporablja gumbe za skupno rabo v družabnih omrežjih, ki pomagajo deliti spletno vsebino neposredno s spletnimi stranmi družbenih omrežij. Pred uporabo takšnih gumbov za skupno rabo uporabnicam_kom svetujemo, da to storijo po lastni presoji in upoštevajo, da lahko platforme družbenih omrežij spremljajo in shranjujejo vaše zahteve za skupno rabo spletne strani preko vašega računa na posameznem družbenem omrežju.

XIV. AVTORSKE PRAVICE

1. Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je lastnik Artopolisa, in katero lahko pod določenimi pogoji uporabljajo upravljavec Artopolisa in druge osebe, če imajo sklenjeno veljavno licenčno pogodbo z lastnikom Artopolisa.

2. Kot taka je celotna vsebina predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

3. Uporabnicam_kom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki.

XV. KONČNE DOLOČBE

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo te politike prenehajo veljati vse predhodne Politike zasebnosti spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe te politike za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve te politike preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjena oz. dopolnjena politika samodejno obvezujoča za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je navedena politika in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 11. januar 2022

Splošni pogoji Zavoda Artopolis za poslovno svetovanje in najem avtorskih del

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Splošni pogoji Zavoda Artopolis za poslovno svetovanje in najem avtorskih del (v nadaljevanju: SPPN) opredeljujejo pogoje nudenja poslovnega svetovanja najema avtorskih del Zavoda Artopolis, Male Braslovče 10B, 3314 Braslovče, matična št. 8624852000, davčna št. 10961178 (v nadaljevanju: Izvajalec) ter obveznosti naročnic_kov, ki z izvajalcem sklepajo pogodbo o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju Pogodba).

2. SPPN veljajo in zavezujejo vse vrste naročnic_kov, ki pri izvajalcu naročijo poslovno svetovanje in najem avtorskih del. SPPN so objavljeni na portalih Izvajalca in so sestavni del vsakokratne Pogodbe, ki jo skleneta Izvajalec in naročnica_k (skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki; posamezno: pogodbena stranka). Posamezna določila so lahko v Pogodbi tudi izrecno drugače določena.

3. Izvajalec pri uresničevanju določb iz Pogodbe in teh SPPN sodeluje Izvajalec tudi s svojim izbranim pogodbenim sodelavcem (v nadaljevanju: partner), ki je pooblaščen za preliminarno svetovanje, dostavo in umestitev del v prostore Naročnice_ka.

4. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve SPPN. Če ni drugače določeno, začnejo spremenjeni SPPN veljati z dnem objave na portalih Izvajalca.

II. PREDMET POGODBE

1. Pogodba ureja Izvajalčevo nudenje poslovnega svetovanja in oddaje avtorskih del v najem ter naročnikovo plačilo teh storitev.

2. Poslovno svetovanje Izvajalca zajema naslednje storitve: svetovanje pri izbiri del, glede na zahteve in pričakovanja Naročnice_ka v skladu z aktualno ponudbo umetniških del na portalu Izvajalca, izvedba adaptacij postavitve, samega izbora del in gradnje komunikacijskega narativa za doseg želene vizualne in vsebinske podobe Naročnikovih prostorov in njune skladnosti z misijo/vizijo Naročnice_ka. V sklopu Pogodbe se Izvajalec zaveže, da bo Naročnici_ku nudil skupno do 2 uri svetovanja v živo ali preko uporabe korespondenčne tehnologije za vsako obdobje 90 dni trajanja Pogodbe. Naročnica_k se strinja, da v kolikor svetovanja za določeno obdobje ne koristi, zanj ne more zahtevati povračila v denarju in/ali naravi. Posamezno svetovanje se vedno obračuna na uro. V kolikor Naročnica_k storitev svetovanja zaključi pred iztekom obdobja polne ure oz. svetovanje traja dlje, se dolžina svetovanja zaokroži navzograj do naslednje polne ure izvedbe. Cena dodatnih ur svetovanja, ki se Naročnici_ku zaračunajo dodatno za vsako uro izvedenega svetovanja, je definirana v 3.1 členu SPPN. Izvajalec lahko za izvedbo svetovanja ponudi pooblaščenega podizvajalca, ki je usposobljen za izvedbo strokovnega svetovanja. Ne glede na to, ali sveotvanje izvede Izvajalec ali pooblaščeni podizvajalec, so pogoji in cena svetovanja enaki.

3. Oddaja avtorskih del v najem zajema naslednje kategorije avtorskih del, ki so objavljene na portalu Izvajalca (v nadaljevanju: avtorsko delo):

a. originalne digitalne grafike, uokvirjene in s podpisom avtorice_ja (za ta sklop del štejejo odprte in zaprte serije digitalnih reprodukcij del, ki so bile izvedene s privolitvijo avtorice_ja, in so v primeru zaprte serije oštevilčene, v vseh primerih pa podpisane s strani avotrice_ja);

b. originalna uokvirjena dela na papirju (za ta sklop štejejo originalna dela na papirju, kot so grafike, ilustracije, risbe, kolaži in druga dela, ki so v različnih tehnikah narejena na papirni nosilec in podpisana in ušteviljčena s strani avtorice_ja);

c. originalne slike na platnu in drugih nosilcih, kot so les, kovina (za ta sklop štejejo vsa originalna dela, ki so narejena v slikarskih tehnikah na določen nosilec in podpisana s strani avtorice_ja);

4. Avtorsko delo iz kategorije originalnih slik je lahko dano v najem z okvirjem ali brez, kar pogodbeni stranki opredelita posebej s Pogodbo.

5. V kolikor je Avtorsko delo dano v najem z okvirjem, se šteje, da je okvir integralni in neločljivi del posameznega avtorskega dela in zanj veljajo enaki pogoji rokovanja, kot če bi bilo delo neokvirjeno (poškodba in/ali nedovoljen poseg v okvir je enak poškodbi in/ali nedovoljenemu posegu v samo avtorsko delo).

III. CENA PREDMETA POGODBE

1. Cena poslovnega svetovanja je 50,00 € na uro za vsako uro izvedenega svetovanja v živo in/ali s pomočjo uprabe korenspondenčne tehnologije.

2. Cena najema avtorskih del je odvisna od količine in kategorije del, definirane v 2.3 členu SPPN in je definirana v Pogodbi glede na zahteve in želje posameznega Naročnice_ka.

IV. POGOJNA SKLENITEV POGODBE

1. Pogodba velja pod odložnim pogojem in učinkuje od trenutka sklenitve, ko je pogoj izpolnjen. Pogoj za učinkovanje Pogodbe je, da Izvajalec ali njegov partner odobri ustreznost prostora, kjer bo naročnica_k hranil avtorsko delo.

2. Odobritev ustreznosti prostora pomeni preliminarni pregled prostora, njegovega varovanja, dostopnosti za izvedbo umestitve avtorskih del in zagotovitve pravilne hrambe del. Pogoj zadostno varovanega prostora je, da je prostor pod ključem Naročnice_ka in da je v prostoru v času delovnih ur Naročnice_ka vedno prisotna vsaj ena odgovorna oseba, tako da avtorska dela nikoli niso brez nadzora. Pogoj dostopnosti je izpolnjen, v kolikor je prostor pripravljen za umestitev avtorskih del (prostor ima že umeščen sistem za obešanje del oz. poseduje površine, ki so strukturno dovolj močne, da se lahko nanje varno pritrdijo avtorska dela ter, da Naročnica_k dovoli izvedbo umestitve del na način in z uporabo orodij, ki jih predlaga Izvajalec). Pogoj pravilne hrambe del je izpolnjen, v kolikor prostor, v katerem bodo umeščena avtorska dela ni izpostavljen zunanjim vremenskim vplivom, ima kontrolirano temperaturo zraka med 15 in 35 stopin Celzija, da je njegova relativna vlažnost med 40% in 70% in da dejavnosti, ki se jih izvaja v prostoru, ne predstavljajo nevarnost za poškodbo in/ali uničenje avtorskih del, kot je na primer, vendar ne zgolj, odprto ognjišče, kuhalne površine, izpostavljenost kemikalijam in drugim snovem, ki bi lahko poškodovale avtorska dela ipd.

3. Izvajalec je dolžen preveriti ustreznost pogojev pri Naročnici_ku, ki jamči, da so podane informacije o varovanju in fizičnem stanju prostora ter hrambi del resnične in odražajo realno stanje. V kolikor je tekom izvajanja Pogodbe ugotovljeno, da podane informacije niso skladne z realnim stanjem prostora in je zaradi tega prišlo do škode prostora in/ali škode del, zanje odgovarja Naročnica_k.

4. V kolikor prostor ne ustreza minimalnim pogojem za umestitev del in izvedbo Pogodbe, ima Izvajalec pravico do takojšnega odstopa od Pogodbe brez obveznosti do Naročnice_ka.

V. ODGOVORNOST NAROČNICE_KA

1. Naročnica_k se strinja, da bo prevzel polno odgovornost za avtorsko delo, medtem ko je v njegovi hrambi ali pod njegovim nadzorom. Naročnica_k zagotovi, da avtorsko delo ostane v enakem stanju, kot ga je prejel, razen običajne obrabe.

2. V primeru poškodbe, izgube, kraje ali kakršne koli druge škode avtorskega dela v obdobju veljavnosti pogodbenega razmerja se naročnica_k strinja, da bo Izvajalca pisno obvestiti o škodi v 7 dneh in omogočil Izvajalcu ali partnerju fizični ogled prostora in avtorskega dela zaradi pridobitve ocene škode.

3. Izvajalec vsako avtorsko delo, ki je predmet Pogodbe zavaruje za primer škode. Če ni s Pogodbo dogovorjeno drugače nosi stroške poprave škode ali odbitne franšize naročnica_k. Če škode na avtorskem delu ni mogoče odpraviti se naročnica_k zaveže povrniti tržno vrednost avtorskega dela pred poškodbo, ki je objavljena na portalu Izvajalca.

VI. DOSTAVA AVTORSKEGA DELA

1. Izvajalec osebno preda avtorsko delo naročnici_ku na njegovem poslovnem naslovu (po principu DAP Incoterms 2020), razen če je s Pogodbo dogovorjeno drugače. Izvajalec dostavi avtorsko delo v roku po dogovoru z naročnico_kom, najkasneje v 14 dneh od izpolnitve pogoja za učinkovanje Pogodbe (glej 4. točko SPPN).

2. Izvajalec zagotovi, da je avtorsko delo ustrezno pakirano in zaščiteno, da se med dostavo ne poškoduje. Embalaža mora biti primerna vrsti, velikosti in naravi avtorskega dela.

3. Vse stroške dostave (npr. pakiranje in transport) nosi Izvajalec. Stroške dostave, ki nastanejo ob morebitnem premeščanju avtorskega dela nosi naročnica_k.

4. Naročnica_k mora ob dostavi pregledati avtorsko delo in nemudoma grajati morebitne poškodbe ali odstopanja. Naročnica_k podpiše potrdilo o dostavi, ki je sestavni del Pogodbe, s katerim potrdi prejem avtorskega dela v dobrem stanju. V primeru kakršnih koli poškodb, opaženih ob dostavi, naročnica_k to takoj dokumentira in sporoči Izvajalcu.

VII. PREMESTITEV IN MENJAVA AVTORSKI DEL

1. Ob morebitni potrebi ali želji naročnice_ka, da premesti avtorsko delo na drugo lokacijo, mora izvedbo premestitve prepustiti Izvajalcu, razen če slednji izrecno in pisno dovoli, da premeščanje avtorskega dela opravi naročnica_k. Izvajalec premestitev avtorskega dela predhodno odobri. Zavrnitev premestitve je dopustna iz utemeljenih razlogov, definiranih v pogojih odobritve prostora.

2. V sklopu Pogodbe ima Naročnica_k pravico enkrat v obdobju 180 dni od datuma začetka trajana Pogodbe zahtevati premestitev in/ali menjavo avtorskih del, ki se nahajajo v njegovem prostoru.

3. Menjava del je izvedena pod enakimi pogoji, kot so zapisani v veljavni pogodbi in SPPN v času izvedbe menjave. Naročnica_k lahko zahteva menjavo določenega ali vseh avtorskih del, pri čemer se ne glede na količino menjanih del šteje, da je bila menjava v sklopu storitve izvedena, če je najmanj eno delo bilo prestavljeno in/ali menjano s strani Naročnice_ka.

4. Izvajalec v primeru premestitve in/ali menjave omogoči Naročnici_ku do 2 uri svetovanja v redni ceni naročnine, razen, v kolikor je svetovanje že bilo izvedeno v zadnjih 90. dneh. V tem primeru se svetovanje zaračuna dodatno v skladu s SPPN.

5. Izvajalec in Naročnica_k v primeru menjave del skleneta aneks k Pogodbi, s posodobljenim seznamom del, morebitno spremembo mesečne naročnine in drugih sprememb, pisno.

VIII. ROKOVANJE Z AVTORSKIM DELOM

1. Naročnica_k se zavezuje, da bo avtorsko delo hranil v prostoru, ki je primeren za avtorsko delo. Primeren prostor pomeni zlasti prostor, ki je bil predhodno odobren s strani Izvajalca ali partnerja ter ustreza pogojem, definiranim v 4. členu SPPN.

2. Morebitno premeščanje avtorskega dela mora naročnica_k naznaniti Izvajalcu. Izvajalec ali partner predhodno odobri ustreznost prostora, kamor se avtorsko delo premešča. Neustrezno novega prostora predstavlja podlago za Izvajalčev odstop od pogodbe.

IX. PODNAJEM AVTORSKEGA DELA

1. Naročnica_k avtorskega dela se zavezuje, da avtorskega dela ne bo dajal v podnajem oz. kako drugače razpolagal z avtorskim delom in njegovo vizualno podobo, kar vključuje vse posege in obdelave vizualne podobe celotnega avtorskega dela ali delov avtorksega dela, razen v sklopu fotografiranja prostorov Naročnice_ka za izvedbo promocije, predstavitve ali dokumentacije njegove dejavnosti v digitalni in/ali fizični končni obliki fotografskega materiala.

X. PRENEHANJE POGODBE

1. Če je Pogodba sklenjena za določen čas, preneha s potekom tega časa, če ni drugače definirano v pogodbi. Prenehanje pogodbe pred določenim časom njene veljavnost je mogoče le iz upravičenih razlogov. Upravičene razloge predstavljajo predvsem insolventnost pogodbenih strank, nastop višje sile, spremenjene okoliščine ali druge okoliščine, ki kažejo na to, da vztrajanje pri pogodbi ne ustreza namenu pogodbenih strank. Nobena pogodbena stranka ne bo nasprotovala upravičenim razlogom. Če je pogodba odpovedana iz neutemeljenih razlogov v času 6 mesecev od sklenitve Pogodbe se naročnica_k zaveže poravnati pogodbeno kazen skladno s točko 10.3. SPPN. Če naročnica_k po preteku časa, za katerega je bila sklenjena Pogodba, še naprej uporablja avtorsko delo, Izvajalec pa temu ne nasprotuje, se šteje, da je sklenjena nova Pogodba za nedoločen čas, z enakimi pogoji kot prejšnja.

2. Če je Pogodba sklenjena za nedoločen čas jo lahko stranki odpovesta z odstopno izjavo z odpovednim rokom 90 dni.

3. Če je odstopna izjava dana pred potekom 6 mesecev od sklenitve pogodbe se naročnica_k zavezuje plačati pogodbeno kazen v višini celotnega obdobja 6 mesecev najema avtorskih del, pri čemer se že plačani obroki odštejejo od višine pogodbene kazni, in sicer v roku 30. dni na TRR izvajalca, kot izhaja iz Pogodbe.

4. Po preteku obdobja iz prejšnje točke lahko pogodbeni stranki vložita odpovedno izjavo kadarkoli. Pogodbena stranka mora odstopno izjavo nasloviti na drugo pogodbeno stranko preko priporočene pošiljke ali e-poštnega naslova opredeljenega v Pogodbi. E-pošta se šteje za vročeno naslednji dan od dneva pošiljanja.

5. Ne glede prejšnje določbe lahko pogodbeni stranki vselej odstopita od Pogodbe, če druga pogodbena stranka krši svoje pogodbene obveznosti, kot so opredeljene s temi SPPN in Pogodbo.

6. Če naročnica_k ne izpolni svoje obveznosti plačila kot izhaja iz Pogodbe, ga Izvajalec ponovno pozove na izpolnitev plačila preko e-poštnega naslova iz Pogodbe. Če naročnica_k v osmih dneh po pozivu ne izpolni svoje obveznosti lahko Izvajalec odpove Pogodbo. E-pošta se šteje za vročeno naslednji dan od dneva pošiljanja.

XI. KONČNE DOLOČBE

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 30. 1. 2024.

2. Z uveljavitvijo teh pogojev prenehajo veljati vsi predhodni Splošni pogoji Zavoda Artopolis za poslovno svetovanje in najem avtorskih del spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe teh pogojev za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve teh pogojev preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu so spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji samodejno obvezujoči za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni pogoji in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 1. februar 2024

Splošni pogoji udeležbe na dogodkih Zavoda Artopolis v obdobju prilagojenega dela zaradi Covid 19

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. S ciljem preprečevanja možnosti okužb s Covid-19 na naših dogodkih smo spremenili oz. prilagodili način izvedbe posameznih dogodkov, veliko teh pa prenesli tudi na splet. Zaradi prilagojenega načina dela, te v nadaljevanju informiramo:

a. z navodili glede sodelovanja na spletnih in fizičnih dogodkih in

b. o obdelavi tvojih osebnih podatkov, spremljanju prisotnosti idr. na e-izobraževanjih v izvedbi zunanjih in lastnih strokovnjakov in

II. NAVODILA ZA UDELEŽENKE_CE FIZIČNIH DOGODKOV ZAVODA ARTOPOLIS

1. Navodila smo sestavili na podlagi sklepov in uredb Vlade RS ter higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

2. Dogodka se lahko udeležijo osebe, ki nimajo povišane telesne temperature in znakov okužb (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, težko dihanje, bolečine v žrelu, grlu, bolečine v mišicah, prebavne težave ) in niso bile v stiku z osebo, ki kaže znake okužbe s COVID-19 ter izpolnjujejo enega izmed PCT pogojev.

3. Pravilna uporaba mask je obvezna v vseh prostorih. Vsak_a udeleženka_ec prinese svojo in jo nosi ves čas trajanja dogodka.

4. Ob vstopu v prostor si je potrebno razkužiti roke.

5. Upoštevaj higieno rok, kihanja in kašlja.

6. Ves čas, ko si v predavalnici, je potrebno zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m) z ostalimi prisotnimi.

7. Čim manj se dotikaj različnih predmetov in površin, le toliko kot je nujno.

8. Po zaključku si umij ali razkuži roke in takoj zapusti zgradbo po čim krajši poti.

III. NAVODILA ZA UDELEŽENKE_CE SPLETNIH DOGODKOV ZAVODA ARTOPOLIS

1. Spletni seminarji terjajo prilagojen način obdelave tvojih osebnih podatkov, opozoril glede snemanja, avtorskih pravic idr. V želji, da so vse spremembe jasne in pregledne, smo v nadaljevanju pripravili pregled ključnih informacij v zvezi s pogoji sodelovanja.

IV. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1. Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi.

2. Prijava na e-dogodke potekajo preko Artopolisa. Uporaba Artopolisa ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Zavoda Artopolis in za koriščenje aktivnosti programa Artopolis: Umetnostni sistemi.

V. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

1. Osebne podatke kot upravljavec obdelujemo v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti za namen izvedbe pogodbe o udeležbi, ki jo s prijavo na dogodek skleneš z Zavodom Artopolis (npr. dodatno obveščanje in pošiljanje opomnika, povezave do spletnega izobraževanja, naknadno pošiljanje gradiv in anket o zadovoljstvu z dogodkom, pripravo list prisotnosti).

VI. SNEMANJE DOGODKOV

1. Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne.

2. Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Matej Tomažin, Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: izvajalec seminarjev), zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja izvajalca seminarja.

3. Zavod Artopolis bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo projekta. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo lahko objavljeni na spletnih straneh Artopolisa in naših družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeleženke_ce.

VII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA ZASEBNOSTI

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 12. 2020.

2. Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega Artopolisa.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 18. julij 2022